Sdělení společnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

21.10.2020

Prohlášení ze dne 21. 10. 2020

Vážení obchodní partneři,

v přiloženém sdělení si vás dovolujeme podrobněji informovat o přijatých opatřeních a naší spolupráci ve vztahu k vám.

Kvůli testování je celosvětově zvýšená poptávka po určitých produktech Eppendorf, a to nad rámec plánované výroby a skladových zásob.
V současnosti u některých produktů celková poptávka převyšuje možnosti výroby. Přes naše největší snahy o zvýšení výroby a optimalizaci logistiky budeme v příštích týdnech a měsících čelit určitému nedostatku spotřebních materiálů Eppendorf.

Ujišťujeme Vás, že uděláme vše pro to, aby čekací doby byly co nejkratší.
Zlepšení situace očekáváme v 1. čtvrtletí 2021, kdy budou dále navýšeny výrobní kapacity.

Děkujeme za pochopení a spolupráci a věříme, že společně situaci zvládneme.
Váš tým Eppendorf