Oblasti

Je to ve vašich rukách

Výrobky Eppendorf splňují koncept PhysioCare a nabízejí tak uživateli komplexní řešení v rámci ergonomického uspořádání z hlediska tvaru, hmotnosti a síly nutné k obsluze zařízení; dále také koncept obsluhy, pomocí kterého je možné uspořádat celé laboratorní pracoviště dle ergonomických zásad.Výsledkem používání našich výrobků je zlepšení veškerých laboratorních procesů, což následně vede ke zlepšení kvality života a práce našich uživatelů.

Oblast 1 – uživatel:

Koncept PhysioCare představuje ergonomickou konstrukci výrobků, jakož i optimalizaci výrobků s přihlédnutím k individuálním potřebám daného uživatele.Ergonomické provedení výrobků zahrnuje tvar rukojeti, typ tlačítek, hmotnost nástrojů, sílu nutnou k aktivaci pohybu nástroje, tvar víček spotřebního zboží apod.

Oblast 2 – laboratoř:

Díky konceptu PhysioCare dochází k optimalizaci vzájemného působení v pracovním prostoru mezi uživatelem, zařízením a spotřebním materiálem.Vzájemné působení různých částí a umístění nástrojů a pomůcek v pracovním prostoru je zásadním předpokladem ergonomického způsobu práce.

Oblast 3 – pracovní toky v laboratoři:

Koncept PhysioCare výrazně přispívá ke zlepšení laboratorních procesů a tímto způsobem i k výsledkům, které daná společnost či podnik dosáhne.