Produkty

Ergonomické aspekty laboratorních produktů

Všechny produkty používané v laboratořích by měly mít ergonomické vlastnosti.V závislosti na typu produktů (např. pipety nebo mrazicí zařízení), jakož i v závislosti na dodavateli, se optimalizace z hlediska ergonomie výrazně liší.Především při nákupu nového laboratorního vybavení byste měli přemýšlet o ergonomických vlastnostech výrobků, které si chcete pořídit.