Vliv prostředí

Kromě ergonomické konstrukce produktů nebo pracovních toků, jsou zde také různé vlivy prostředí, které mohou ovlivnit vaši schopnost provádění práce.Tyto faktory prostředí mají určité subjektivní části (osobní zóna), ale jsou zde i některé základní aspekty, které je třeba mít na paměti pro zajištění optimálního pracovního prostředí.

Osvětlení

Proč je osvětlení tak důležité?

Světlo má přímý vliv na vaše oči a nepřímý vliv na vaši koncentraci.Příliš slabé světlo namáhá oční svaly (neustálé opakované zaostřování) a dochází pak k rychlé únavě.Možná jste se s tím setkali při čtení knihy v šeru.
Ke stejnému efektu dochází při vysoce precizních činnostech, jako je pipetování - je zde vysoké riziko chyb, jako je záměna vzorků či chybné nastavení objemu.Příliš jasné světlo má podobné dopady.

 

Intenzita osvětlení

Intenzitu osvětlení je možné změřit.Tato intenzita světla je vyjádřena silou světelného toku, který dopadá na povrch. Tento světelný tok se měří vůči základní ploše.

Intenzita osvětlení se měří v luxech [lx]. Alternativní jednotkou je "lumen na metr čtvereční" [lum].
V některých zemích se používá nemetrická jednota intenzity osvětlení, tzv. jednotka svítivosti [fc].

 

Barevná teplota světla

Barevná teplota světla se měří v kelvinech.V závislosti na EN 12464-1, je možné rozlišit tři oblasti:

 • bílé teplé světlo:  pod 3,300 K
 • neutrální bílé světlo: 3,300 až 5,300 K
 • Bílé denní světlo: nad 5,300 K

 

Typy světelných zdrojů

Standardní žárovka versus neonové světlo versus LED

 

Intenzita světla v pracovní oblasti

V normě EN 12464-1 jsou uvedeny některé informace týkající se minimálního osvětlení standardního pracoviště.
Kancelářské stoly by měly mít nejméně 500-1,000 luxů.
Technické výkresy by se měly vytvářet s osvětlením nejméně 750 luxů.
Pro práci v laboratoři zde nejsou nějaká oficiální doporučení, ale 750 luxů by mohlo být dobrým výchozím bodem.
Měli byste mít více světla při vysoce precizních úkolech (můžete porovnat s lékařem při provádění operace!)
Při práci s elektronickými přístroji, jako jsou centrifugy nebo pipety si nastavte jas displeje.Příliš jasný displej v šeré místnosti může kazit oči.

 

Přirozené denní světlo

Nikdy nezapomínejte na následující: to nejlepší světlo přichází vždy zvenku!
Denní světlo se svým unikátním spektrem řídí fyziologické procesy a také cirkadiánní rytmus člověka.
Z tohoto důvodu je správná laboratoř vybavena velkými okny s roletami proti přímému slunečními svitu.

Hluk

Hluk je velice komplexním tématem a má různé dopady na vaši osobní pohodu.

Hluk má vliv na soustředění a v případě dlouhodobého zatížení může vést až ke kardiovaskulárnímu onemocnění.Celkově se doporučuje, udržovat hluk na co nejnižší úrovni, za účelem zajištění klidného prostředí na práci.
Kromě absolutní hladiny hluku má frekvence zvuku různé subjektivní dopady.Velice vysoké a velice nízké frekvence mají za následek stres.

 

Měření hluku

Absolutní hladina hluku se měří v dB(A).
Uvědomte si, že zvýšení o 10 dB(A) je pociťováno jako zdvojnásobení subjektivní hladiny hluku.
Hrubý odhad vypadá tak, že běžný hovor s 40 dB (A) je pociťován jako 8x hlasitější než dýchání, které má 10 dB (A).

 

Úrovně hluku10 

dB (A) – normální dech, zvuk šumění listů

 •     20 dB (A) – šepot
 •     30 dB (A) – vrčení ledničky
 •     40 dB (A) – tlumený hovor; ruší spánek, ruší při učení / soustředění
 •     50 dB (A) – běžný hovor, normální úroveň hluku v pokoji, myčka na nádobí
 •     60 dB (A) – limit stresu / úroveň tolerance, hlasitý hovor
 •     65 dB (A) – zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění
 •     70 dB (A) – hluk v domácnosti
 •     75 dB (A) – zvonek kola
 •     80 dB (A) – silný hluk na ulici, vysavač, dětský pláč
 •     85 dB (A) – při práci nutnost použití ochrany sluchu, vysoušeč vlasů
 •     90 dB (A) – klakson auta
 •     100 dB (A) – cirkulárka, disko hudba
 •     110 dB (A) – rychlík projíždějící kolem, popový koncert
 •     130 dB (A) – práh bolesti, možné poškození sluchu, tryskové letadlo poblíž
 •     160 dB (A) – možnost prasknutí ušního bubínku, aktivace airbagu v autě

 

Pro práci v kanceláři existují určitá doporučení:

 • Práce, na kterou se musíte maximálně soustředit: denní průměrná úroveň hluku by měla být pod 35-40 dB (A)
 • Práce, na kterou se musíte normálně soustředit: denní průměrná úroveň hluku by měla být pod 55 dB (A)

Bohužel pro práci v laboratoři nebyly tyto hodnoty určeny a nejsou všeobecně známy.Hodnoty pro práci v kanceláři můžete vzít jako srovnávací měřítko.

Větrání

Vliv vzduchu

Na naši pohodu mají vliv tyto faktory:

 • Teplota
 • Relativní vlhkost vzduchu
 • Přesun vzduchu
 • Kvalita vzduchu

Pro kanceláře platí tato doporučení:

 • Teplota: 21-22 °C ne vyšší než 26 °C
 • Relativní vlhkost: 40-60 % Přesun vzduchu: 0.1-0.15 m/s je optimální při 21 °C
 • Kvalita vzduchu: vyvarujte se plynů, chemických aerosolů, prachu a CO2

Pokud je to ve vaší laboratoři možné, otevírejte z důvodu zlepšení vzduchu v místnosti okno každý den na 10 min.