Budoucnost pipet je nyní

Budoucnost pipet je nyní

Dnes a v budoucnu: V roce 1961 uvedla společnost Eppendorf na trh první pipetu s pístovým zdvihem a navždy změnila metody práce v laboratořích po celém světě.Dnes se laboratoře digitalizují a pipety jsou připojeny.

Potřeba inovativních laboratorních designů nabývá stále na významu, protože je vyžadováno rychlejší a předvídatelnější řešení pracovního zatížení i kapacity. V tomto ohledu není nic očividnějšího než testování s vysokou propustností (HT), což se stává klíčovým tématem moderní vědy, a to napříč mnoha odvětvími: od klinické diagnostiky až po akademický výzkum. S neustále se rozvíjejícím technologickým pokrokem je v kterékoli laboratoři již dnes možná analýza stovek nebo dokonce tisíců vzorků denně, což usnadňuje provádění rozsáhlých experimenty v oblastech, jako je testování sloučenin či screening léků. Kromě toho se testování s vysokou propustností (HT) stalo nezbytnou v klinické diagnostice a celoplošném screeningu. Od dubna 2021 bylo jen v USA provedeno téměř 450 milionů testů na COVID-191. Stejně jako u jiných vysokokapacitních aplikací se toto promítá do miliard kroků pipetování, které je třeba provést pomocí ručních přístrojů nebo automatizovaných pipetovacích systémů.

Globální výzkum SARS-CoV-2 vyžaduje provádět miliardy kroků pipetování.

Sofistikovanější práce

Zatímco testování s vysokou propustností nabízí několik výhod - například zvýšení vypovídací schopnosti statistických údajů, rychlé ověřování cílů léčivých přípravků a diagnostiku nemocí v národním a mezinárodním měřítku – také to vytváří výzvy při navrhování pracovních postupů a nové nároky na hromadnou správu dat a dokumentaci. Tyto výzvy nejsou unikátní pouze pro analýzy s vysokou propustností, ale platí obecně pro všechny pracovníky laboratoří. Představte si, že provádíte podrobný protokol zahrnující řadu kroků pipetování, více technologií a během toho musíte zaznamenat každý jednotlivý detail. Něco vám to připomíná?A nyní si představte laboratoř, která maximalizuje možnosti přístrojů, automaticky zaznamenává podrobné pracovní postupy a automatizuje ukládání dat na celém pracovišti. To je budoucnost a to přichází nyní. 

Charakteristickým rysem „inteligentních laboratoří“ je jejich konektivita. Díky této konektivitě mohou inteligentní laboratoře nabídnout na základě každodenní praxe unifikované zkušenosti, které jsou přizpůsobené na míru, flexibilní a přístupné odkudkoli. Od vzdáleného monitorování prostředí (např. teploty inkubátorů nebo hlubokomrazicích boxů) až po přímé streamování informací z používaných zařízení do elektronického laboratorního notebooku – možnosti jsou téměř nekonečné. Ale co náš laboratorní „dříč a tahoun“?Jak se začlení do takové inteligentní laboratoře pipeta?Nové uživatelské rozhraní – VisioNize® pipette manager – usnadňuje konektivitu pipet, umožní vám pracovat rychleji a vaše laboratoř bude navíc inteligentnější.

Co jsou připojené pipety?

Zjednodušeně řečeno: připojená pipeta bezdrátově komunikuje s operačním systémem, kterým lze tento přístroj vzdáleně programovat. Jako nejpoužívanější přístroje v biologii a medicíně by připojené pipety měly být jedním z prvních aspektů, které je nutné vzít v úvahu při přechodu k inteligentní laboratoři. VisioNize pipette manager je externí ovládací panel s dotykovou obrazovkou, který slouží ke komfortnímu zadávání parametrů – například objemů – přičemž se veškerá nastavení okamžitě přenesou až na až 30 připojených elektronických pipet. Tento manažer pipet může být pak přímo propojen s jakýmkoli běžným tabletem, což umožňuje současné propojení s více uživateli.

Vaše „vstupenka“ ke konektivitě v laboratoři: elektronické pipety Eppendorf Xplorer® plus s WiFi modulem

Předprogramování odstraňuje nutnost manipulace s pipetami během provádění protokolů. To se může hodit zejména při práci v laboratorní digestoři, avšak má to i řadu univerzálních výhod. Velké a snadno čitelné dotykové rozhraní VisioNize poskytuje vítanou změnu k „mžourání“ na malé digitální displeje pipet, usnadňuje zadávání vašich parametrů a zrychluje čas potřebný k provádění pipetovacího protokolu. Sdílení různých nastavení a typů kapalin mezi pipetami jednotlivých uživatelů navíc pomáhá udržovat váš tým ve větší soudržnosti a zlepšuje reprodukovatelnost procesů napříč všemi uživateli.

Inteligentní laboratorní nástroje, jako je VisioNize pipette manager, umožňují moderním vědcům pracovat rychleji a v přímé spolupráci s ostatními.

Běžné problémy, jednoduchá řešení

Běžným jevem mnoha protokolů analýz s vysokou propustností je požadavek na dávkování obtížných kapalin. Například těkavé kapaliny, jako je ethanol a methanol, se běžně používají při čištění nukleových kyselin a u techniky Western blot, ale často odkapávají ze špičky ihned po nasátí. Reakční činidla pro PCR a pufry ELISA navíc obsahují viskózní kapaliny – například glycerol a Tween® 20, které při nasávání často tvoří bubliny. Tyto kapaliny jsou zdrojem frustrace pro mnoho uživatelů pipet a mohou snadno vést k chybám při pipetování prováděném po dlouhou dobu. VisioNize pipette manager obsahuje řadu předdefinovaných typů kapalin, což lze využít a aplikovat ke zlepšení pipetování těchto náročných kapalin. Při práci s méně běžnými kapalinami obtížné povahy je možné v rámci tohoto systému pak definovat nový typ kapaliny a sdílet je s celým svým týmem.

Budoucí laboratoř je připojená: Společnost Eppendorf již dnes nabízí řešení pro digitální laboratoře.

Z vyplývá, že analýza vysoké propustnosti vyžaduje zpracování stovek nebo dokonce tisíců vzorků. Zajistit, aby to bylo prováděno přesně a precizně, vyžaduje obvykle velkou sadu pipet, které jsou pravidelně kalibrovány, aby zůstaly zachovány jejich špičkové vlastnosti. Využijte VisioNize Lab Suite – cloudové řešení, které podporuje manažery laboratoří při sledování jejich přístrojů a vzorků, jakož i naplánování další kalibrace pipety, a to je několika kliknutími.

Jste připraveni?

Pokud jste připraveni se ponořit do světa připojených pipet, je důležité zvážit, jak se zařízení integruje do vašich stávajících pracovních procesů. Pokud již máte ve své laboratoři pipety Xplorer® a/nebo Xplorer® plus, je snadné je upgradovat pro použití s manažerem pipet – VisioNize pipette manager. Jste již připraveni na to, že budete mít více času, méně opakujících se úkolů a přesnější výsledky? Definujte tedy nově své rutiny pipetování pomocí VisioNize pipette manager; abyste mohli pracovat rychleji, přesněji a v užším spojení se svými kolegy!

Váš odborný partner při manipulaci s kapalinami

Se 60 lety zkušeností v oblasti manipulace s kapalinami je dnes společnost Eppendorf poskytovatelem kompletního řešení v oblasti manipulace s kapalinami a nabízí manuální a automatizované přístroje, vysoce kvalitní spotřební materiál a spolehlivé a rychlé služby. Společnost Eppendorf bude i nadále provádět inovace, aby zjednodušila rutinní laboratorní práci tak, aby byla co nejvíce ergonomická, bezpečná a efektivní.

Eppendorf je váš odborný partner při manipulaci s kapalinami.

*Odmítnutí odpovědnosti: VisioNize pipette manager i pipety Xplorer a Xplorer plus jsou určeny pouze pro aplikace molekulárního výzkumu. Nejsou určeny, verifikovány ani validovány pro použití při diagnostice onemocnění nebo jiných zdravotních stavů člověka.

References
1. COVID-19 tests by country | Statista. https://www.statista.com/statistics/1028731/covid19-tests-select-countries-worldwide/.


You may also be interested in:

Pipety se již nenasávají

Připravit, ke startu, pipetovat!

Myslete na své palce: ergonomie pipet