Think of your thumbs: the ergonomics of pipettes

Think of your thumbs: the ergonomics of pipettes

1996-2020: Zatímco společnost Eppendorf uvažovala o chytrém ergonomickém designu již v 70. letech, jeho význam byl plně realizován až v moderní laboratoři.Společnost Eppendorf přinesla na trh širokou škálu produktů, včetně své první elektronické pipety, které pomáhají vytvářet bezpečnější pracovní prostor a dosahovat při práci revoluční rychlosti, přesnosti a preciznosti.

Když většina lidí myslí na zdraví a bezpečnost v laboratoři, zabývají se často myšlenkami na těkavé chemikálie, infekční bakteriální kultury, výbušné látky a ozáření.Možná méně očividné, ale neméně důležité jsou bezpečnostní obavy spojené se zdánlivě nenápadnými pipetami.Pipetování je jedním z nejběžnějších úkolů v moderní výzkumné laboratoři. V průměru stráví výzkumní pracovníci laboratoře pipetováním dvě hodiny denně, což odpovídá téměř 500 pracovním hodinám ročně1,2. Zatímco stovky hodin pipetování může představovat dlouhodobé a chronické zdravotní problémy, mohou ergonomické pracovní podmínky významně snížit toto riziko a ušetřit čas potřebný k pipetování.

Pochopení ergonomie

Termín ergonomie pochází z řeckého slova „ergos“, což znamená „práce“ a „nomos“, což znamená přírodní zákon; volně lze tedy pojem přeložit jako „přírodní zákony práce“. Ačkoli ergonomie byla původně využívána během průmyslové revoluce a byla zaměřena na to, jak zvýšit produktivitu3 pracovníků, přesunula se později pozornost směrem k tomu, jak lze navrhnout pracoviště tak, aby lépe vyhovovala lidem, kteří je používají. K dosažení tohoto cíle musí ergonomové zvážit veškeré dostupné zátěžové faktory pracoviště.
Tyto zátěžové faktory, zvané ergonomické stresory, které jsou spojené s používáním pipety zahrnují sílu působení palce, opakující se pohyby a nevhodné polohy při práci. V lepším případě to může mít za následek mírné nepohodlí, ale v nejhorším případě se zdravotní důsledky mohou projevit jako poškození z opakovaného namáhání (RSI)4. Výhod dobrého ergonomického designu je mnoho: na jedné straně možnost nabídnout pracovníkům laboratoře menší riziko zranění a komfortnější prostor pro práci, na druhé straně benefit vyšší produktivity práce pro zaměstnavatele. S ohledem na neustále se zvyšující nároky kladené na laboratorní pracovníky je důležitější než kdy dříve, aby bylo pracovní prostředí optimalizováno s cílem zlepšit celkové zdraví a pohodu zaměstnanců.

Cílem je přizpůsobit práci osobám, nikoli osoby práci

Jako uživatel pipet můžete udělat několik jednoduchých věcí, které vám usnadní každodenní práci ve vaší laboratoři. Pravidelné protahování těla, strečink, správná poloha těla a drobná cvičení mohou pomoci předcházet riziku vzniku RSI. Tyto praktiky však mají i tak určitá omezení, a proto je výběr správné pipety zásadní pro zajištění dlouhé a šťastné kariéry u pracovního stolu.

Uvedeno na trh v roce 1996: Špičky Combitips® plus v 9 různých velikostech pro použití s pipetou Multipette®

Tedy, jak si vybrat správnou ergonomickou pipetu? Samozřejmě, čím méně musíte udělat, tím lépe. S ohledem na tuto skutečnost navrhla společnost Eppendorf v roce 1996 dávkovač Multipette® plus 4980 a příslušející řadu špiček pro dávkovače Combitips® plus (nyní již v devíti různých velikostech). Dříve bylo potřeba, aby uživatel sám zvolil správný objem, ale přístroje Multipette plus umí automaticky rozpoznat velikost hrotu Combitips plus a na displeji zobrazují možné kroky dávkování. Krátce nato byl v roce 1998 uveden na trh Multipette pro – první elektronický vícenásobný dávkovač ve výrobním sortimentu společnosti Eppendorf. Využívá motorem poháněný píst a provádí automatické plnění špiček a dávkování. Výhody pro pracovníky laboratoře byly rychle rozpoznány a pipeta Multipette pro se rychle stala modelem, který se volí pro rutinní aplikace.

Pipety Eppendorf Research® pro posunuly v roce 1998 použitelnost elektronických pipet ještě dále kupředu.

Tím, že nevyžadují použití větší síly při práci, změnily elektronické pipety poměrně zásadně každodenní rutinní práce v laboratoři. Potřeba otočit knoflíkem, aby se nastavil pipetovaný objem a stlačit píst, aby se vypustila dávka kapaliny, byla odstraněna. Namísto toho stačí pouze jednoduché stisknutí tlačítka. Se svou řadou Research pro uvedenou na trh v roce 1999 učinila společnost Eppendorf důležitý krok, pokud jde o použitelnost elektronických pipet, a to tak, že zkombinovala funkce usnadňující manipulaci s viskózními kapalinami – jako je rychlost nasávání / dávkování – se schopností programovat sekvence pipetování. Představení stanice pro robotické pipetování epMotion® 5070 v roce 2003 posunulo tento trend ještě o několik kroků dále tím,že byl na trh uveden plně automatický pipetovací systém.

Nová definice efektivní manipulace s kapalinami od roku 2003: Stanice pro robotické pipetování Eppendorf epMotion®®

I když jsou tyto nové designy zásadní pro zlepšení používání a snížení rizika poranění, výhody elektronických pipet jako takových přesahují rámec ergonomie. Například to, že elektronické pipety používají k ovládání pohybu pístu motor, je pokaždé nasáván a dávkován přesně definovaný objem. Kromě toho lze pipetovací protokoly předem naprogramovat a uložit na později, což ještě více minimalizuje manuální chyby a zabraňuje variabilitě výsledků mezi jednotlivými uživateli. Nejnovější ruční elektronický přístroj značky Eppendorf přichází ve formě pipety Xplorer® plus (2011) a kombinuje všechny tyto funkce a má i další. Jedná se o extrémně univerzální přístroj, který nabízí několik provozních režimů, aby vyhovoval různým pracovním postupům a aplikacím. Dokonce vás upozorní, když je třeba provést další kalibraci.

Jedna z nejikoničtějších a nejúspěšnějších pipet na světě: Eppendorf Research® plus

Přestože se elektronické pipety v dnešních moderních laboratořích etablovaly jako nezbytné přístroje, zůstávají ruční pipety nepostradatelnou součástí mnoha pracovních postupů. V souladu s důkladnějším pochopením ergonomie se ruční pipety staly stále lehčími a snáze použitelnými díky svým vlastnostem, jako jsou odpružené kónusy špiček a lepší zobrazení objemů. Velmi kladně hodnocená pipeta Research® plus od firmy Eppendorf je vynikajícím příkladem – znamenala mimo jiné velký pokrok v ergonomickém pipetování. Od svého uvedení na trh v roce 2009 se pipeta Research® plus stala jedním z nejznámějších a nejúspěšnějších modelů mechanických pipet v celém světě.

Koncept PhysioCare

S postupným zvyšováním požadavků na laboratorní práci se zlepšovaly také úpravy z hlediska ergonomie pipet. Výsledkem snahy po neustálém zlepšování pracovního prostředí v laboratořích z pohledu zdraví pracovníků bylo zavedení konceptu Eppendorf PhysioCare® v roce 2003. Tato platforma poskytuje celostní řešení pro definici zdravého pracovního prostředí, pokud jde o 3 oblasti: uživatel, laboratoř a pracovní prostor v laboratoři. Ačkoli toto všechno začíná dobrým ergonomickým designem pipety, věnovala společnost Eppendorf čas, úsilí a výzkum, aby docílila potřebné souhry mezi těmito 3 oblastmi a umožnila vám tak pracovat v co nejlepším pracovním prostředí, snadněji, a vašim palcům s minimální fyzickou námahou.

3 oblasti konceptu Eppendorf PhysioCare®. (1) Oblast uživatele zaručuje ergonomický design a charakteristiky produktu specifické pro potřeby uživatele. (2) Oblast laboratoře se zabývá interakcí mezi uživatelem, vybavením a spotřebním materiálem a tím, jak lze tuto interakci vyladit tak, aby splňovala požadavky jednotlivce. (3) Oblast pracovních postupů v laboratoři zkoumá, jak lze pomocí ergonomického designu optimalizovat uspořádání vybavení a příslušenství na pracovišti.

Budoucnost je nyní

Laboratoře dnes fungují digitálně a pipety jsou připojeny. Přečtěte si více v poslední části naší série článků o historii a budoucnosti pipetování.
 

Více informací najdete zde
 

References
1. Pipette Usage and Trends | The Scientist Magazine®. www.the-scientist.com/surveys/pipette-usage-and-trends-37099.
2. Are you applying good pipetting practice? | Laboratory News. www.labnews.co.uk/article/2027358/are_you_applying_good_pipetting_practice.
3. History of Ergonomics | Sustainable Ergonomics Systems. ergoweb.com/history-of-ergonomics/.
4. Eppendorf. Tenosynovitis, CTS and RSI – Medical Background, the Meaning for the Laboratory and Possible Prevention. handling-solutions.eppendorf.com/fileadmin/Community/Liquid_Handling/Pipetting_Facts/Ergonomy/PDF/Whitepaper_Physiocare6_EN_2014_164652.pdf (2012).


You may also be interested in:

Pipety se již nenasávají

Připravit, ke startu, pipetovat!

Budoucnost pipet je nyní