Darujte epPoints<sup>&reg;R</sup> – chraňte deštný prales

Darujte epPoints® – chraňte deštný prales

Poskytněte část svých shromážděných bodů epPoints na dobrý účel a podpořte tím projekt spolku „GEO schützt den Regenwald e.V.“ ("GEO chrání deštný prales").

Spolek

„GEO schützt den Regenwald e.V.“ pomáhá lidem v Africe, Asii a Latinské Americe chránit a udržitelně využívat jejich přírodní lesní zdroje.Projekty s finanční podporou také rovněž ekonomické, sociální a hygienické podmínky místních obyvatel.Od svého založení v roce 1989 tento spolek inicioval, podporoval, organizoval a doprovázel více než 90 projektů na ochranu a rozvoj.V současné době odpovídá spolek za projekty v Etiopii, Ekvádoru, Konžské demokratické republice, Indii, Indonésii a Nepálu.Aktivity projektů v cílových oblastech jsou realizovány partnerskými organizacemi, se kterými spolek již mnoho let úspěšně pracuje.Práce spolku „GEO schützt den Regenwald e.V.“ je financována sponzory.Sponzorské dary jsou využívány výhradně na financování projektů na příslušných místech.Spolek „GEO schützt den Regenwald e.V.“ se řídí směrnicemi institutu „Deutscher Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)“ (německý centrální institut pro sociální otázky).Účetní závěrka je každoročně zveřejňována ve zpravodaji spolku a audit účetní závěrky pravidelně provádí externí auditor.

Projekt, který v současné době podporuje firma Eppendorf: Znovuzalesnění v Sunaulo Bazaar v Nepálu

Po ničivém zemětřesení v roce 2015 vedla rekonstrukce zničených domů v Nepálu k obrovským požadavkům na spotřebu dřeva.Spolek "GEO schützt den Regenwald“ pomáhá zpomalit kácení lesů.

Souvislosti projektu

V Nepálu se lesní zdroje zmenšují v důsledku rostoucího populačního tlaku.V letech 1993 až 2018 se počet obyvatel země prudce zvýšil - o 50 procent - z 20 na 30 milionů.Ačkoli zdejší obyvatele zásobují v posledních desetiletích stovky tisíc bioplynových stanic bioplynem jako alternativním zdrojem energie pro potřeby vaření, přetrvává potřeba dřeva pro vytápění a výstavbu domů.Nutná rekonstrukce a výstavba nových domů po ničivém zemětřesení v dubnu a květnu 2015 dramaticky zvýšila poptávku po dřevu, a tím i na pokles zdrojů dřeva v celé zemi.V této souvislosti vyzývá nepálské ministerstvo lesního hospodářství a životního prostředí k „Roku znovuzalesnění“ 2019–2020.

Cíle projektu

Znovuzalesnění půdy ležící ladem v Sanish Chare Danda, Sunaulo Bazaar

Aktivity

  • Výroba sazenic ve školce Simle
  • Pokrytí nákladů na přepravu dalších sazenic z lesních školek provozovaných vládou
  • Osázení přibližně 35 hektarů půdy ležící ladem až 50 000 ks sazenic
  • Opatření pro péči o mladé sazenice

  Další informace o projektu.

  Váš dar

  Všechny sponzorské dary jsou v plné výši převedeny firmou Eppendorf spolku „GEO schützt den Regenwald e.V.“.Peníze budou spolkem využity přímo na projekt vybraný firmou Eppendorf.

  Do obchodu s odměnami epPoints

  © Fotografie: spolek „GEO schützt den Regenwald e.V.“