An Easy Choice

  Get in touch
  Contact us

  Jsou přístroje ve Vaší laboratoři v souladu se směrnicí IVD?
  Měly by být?

  Aby společnost Eppendorf podpořila dodržování předpisů, nabízí nyní tradiční manuální pipety, pipetovací špičky, zkumavky a centrifugy ve dvouparalelních řadách: 
  Verzi odpovídající EU-IVD s certifikátem CE pro diagnostické aplikace (v souladu se směrnicí 98/79/EC) a verzi bez certifikátu „General Lab Product“ pro vědu a výzkum. Produkty vyhovující požadavkům EU-IVD (s certifikátem) jsou včetně Vámi potřebné dokumentace a požadavků na akreditaci.

  Příslib kvality společnosti Eppendorf

  "Obě verze vycházejí ze stejných mimořádně vysokých standardů kvality společnosti Eppendorf. Pokud jde o preciznost, přesnost, robustnost, bezpečnost a ergonomii, neděláme žádné kompromisy. Tím, že vám, našemu zákazníkovi, dáváme na výběr, šetříme vaše úsilí o validaci „výzkumného produktu” pro klinické účely nebo nepříjemnosti při používání „klinického produktu“ pro výzkum a i to, že byste měli k dispozici příklady aplikací pouze z nesouvisející oblasti. Rádi bychom, abyste se mohli soustředit na vaši práci ve prospěch lidstva a umožnili vám tak postarat se o nezbytnou dokumentaci odpovídající EU-IVD.“

  Je to snadná volba:

  Pokud se Vaše laboratorní práce zabývá převážně klinickými nebo diagnostickými aplikacemi, zvolte produkty s certifikátem EU-IVD, jež jsou včetně Vámi potřebné dokumentace a požadavků na akreditaci. Eppendorf provedl veškerá potřebná měření, aby zajistil splnění dokumentace vyhovující požadavkům EU-IVD včetně dostupných certifikátů CE.

  Je-li Vaše laboratorní práce zaměřena spíše na výzkum, bez ohledu na to, zda jde o základní výzkum nebo výuku nebo dokonce farmakologický výzkum a vývoj, je pro vás vhodná verze General Lab Product. Dodává se s rozsáhlou škálou příkladů výzkumných aplikací a doporučení z praxe.

  Zkumavky vyhovující požadavkům EU-IVD

  Díky používání nejlepších surovin, bez použití kluzných prostředků, změkčovadel a biocidů během výroby, je zaručena nejvyšší integrita vzorku. Ideálně se hodí pro IVD aplikace v klinických a diagnostických laboratořích v Evropské unii a zemích ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), které pracují se vzorky z lidského těla.

  Zobrazit zkumavky EU-IVD

   

  *Zkumavky Eppendorf jsou lahvičky na vzorky pro jednorázové použití, které jsou v souladu s normou EN 14254: 2004 určené jako primární nádobky a pro uchovávání materiálů pocházejících z vyšetření lidského těla s výjimkou vzorků krve, a to pro diagnostické použití in vitro. Zkumavky Eppendorf jsou určeny výhradně pro použití vyškoleným odborným personálem.

  Zkumavky „General Lab Product

  Díky vynikající kvalitě a specifikacím, včetně optimální viditelnosti vzorků a pelet, jsou tyto zkumavky ideální pro výzkumné aplikace v akademické sféře a v průmyslu. Odpovídající příslušenství pro centrifugaci, míchání a zahřívání, přípravu vzorků a skladování zajišťují bezproblémovou integraci do vašich pracovních postupů.

  Zobrazit zkumavky General Lab Product

   

  Pipetovací špičky v souladu s EU-IVD

  Při Vašem pipetování v klinické nebo diagnostické laboratoři jsou pipetovací systémy Eppendorf splňující požadavky EU-IVD podpořeny Vámi potřebnou dokumentací a požadavků na akreditaci, např. pomocí společně dodávaného certifikátu CE. S pipetovacími špičkami epT.I.P.S.® v souladu EU-IVD se můžete vždy spolehnout na reprodukovatelné výsledky.

  Zobrazit pipetovací špičky EU-IVD

  * Pipetovací špičky epT.I.P.S. v baleních Reloads, Box, Set, Singles a Racks jsou navrženy a vyrobeny na bezkontaminační přenos kapalin, obzvláště pak vzorků z lidského těla a na zajištění reakcí v rámci diagnostických aplikací in vitro, za účelem umožnění používání diagnostických prostředků in vitro, dle jejich užívání v souladu s určením. Výše uvedené epT.I.P.S. jsou diagnostické prostředky ve smyslu směrnice 98/79/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998.

  Pipetovací špičky General Lab Product

  Pro Vaše výzkumné pipetovací práce nezávislé na typu laboratoře. Ať se již jedná o základní výzkum, výuku nebo výzkum a vývoj v průmyslových laboratořích – pipetovací systémy GLP sestávají z pipet z Eppendorf GLP a epT.I.P.S. Pipetovací špičky GLP zajišťují maximální preciznost a reprodukovatelnost, na které se můžete spolehnout.

  Zobrazit pipetovací špičky General Lab Product

  Centrifugy vyhovující požadavkům EU-IVD

  Inovativní technologie, spolehlivý výkon a nejvyšší úroveň ergonomického komfortu pro oddělování vzorků z lidského těla v aplikacích IVD v Evropské unii.

  Zobrazit centrifugy EU-IVD

  * Centrifugy slouží k oddělování kapalných směsí látek různé hustoty, obzvláště k analýze a zpracování vzorků z lidského těla v rámci diagnostických aplikací in vitro, za účelem umožnění používání diagnostických prostředků v rámci jejich užití v souladu s určením. Tato centrifuga a její součásti jsou diagnostickým prostředkem in vitro ve smyslu směrnice 98/79/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998.

  Centrifugy General Lab Product

  Široká nabídka od stolních mikrocentrifug s nízkou kapacitou zkumavek až po multifunkční výkonné centrifugy pro vědu a výzkum.

  Zobrazit centrifugy General Lab Product

  Pipety vyhovující požadavkům EU-IVD

  Více než 50 let inovací Vám poskytne jednu z nejspolehlivějších a nejvíce ergonomických manuálních pipet pro oddělování vzorků z lidského těla v aplikacích IVD v Evropské unii.

  Zobrazit pipety EU-IVD

  * Pipeta je navržena a vyrobena na přenos kapalin bez kontaminace, obzvláště na vzorky pocházející z lidského těla a na vzorky v rámci diagnostických aplikací in vitro, na umožnění využívání diagnostických prostředků in vitro dle jejich účelového určení. Tato pipeta je považována za diagnostickou aplikaci in vitro ve smyslu směrnice 98/79/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. října 1998.

  Pipety General Lab Product

  Široká nabídka přesných nástrojů od jednokanálových pipet s fixním objemem až po vícekanálové pipety s variabilních objemem pro vědu a výzkum.

  Zobrazit General Lab Product

  Používání centrifug bezpečným způsobem

  Práce v klinických diagnostických laboratořích obvykle znamená práci s potenciálně infekčními vzorky, jako je krev nebo jiné tělesné tekutiny. Zjistěte, jakým způsobem jsou laboratorní pracovníci optimálně chráněni.

  Zjistěte více

  Pracujete s problémovými kapalinami?

  Přesnost a opakovatelnost výsledků pipetování může být ovlivněna při práci s kapalinami, které mají odlišnou viskozitu, těkavost, povrchové napětí nebo hustotu než voda. Volba správného nástroje je rozhodující pro dosažení optimálních výsledků. Prostudujte si v našich faktech o pipetování, jak lze zajistit přesnost a reprodukovatelnost.

  Zjistěte více

  Jak ovlivňuje kvalita špiček výsledky

  Často nejsou experimentální data reprodukovatelná, i když byly přezkoumány všechny proměnné v rámci procedur. V mnoha případech se předpokládá, že systém pipetování není zdrojem chyby, pokud se špička hodí na pipetu. Viditelná špička pipety však nevypovídá nic o přesnosti a správnosti výsledků pipetování při práci s pipetovacím systémem.

  Zjistěte více