Obory naší činnosti

Jako společnost usilujeme o to stát se upřednostňovaným partnerem laboratoří v oboru přírodních věd – díky našim prémiovým produktům a službám a naší spolehlivosti. Jako zaměstnavatel věříme v rozmanitost a všeobecnou prospěšnost naší kompetence – schopností našich inženýrů, specialistů na IT, vědeckých pracovníků, ekonomů i odborníků v jiných oborech.

Přečtěte si zde o naší zaměstnavatelské kultuře z různých hledisek.

Vědečtí pracovníci

Uplatněte své znalosti. Podílejte se na inovacích.

Hledáte pracovní pozici, která by vám umožnila uplatnit své nápady a podílet se na vývoji, výrobě
a prodeji řešení pro každodenní laboratorní práci zaměřených do budoucnosti? Pak je Eppendorf
tím pravým místem pro vás. Jako značka technických řešení s vedoucím postavením na mezinárodním trhu a vlastními vývojovými týmy po celém světě spoléhá Eppendorf na svůj
know-how a intenzivní výměnu myšlenek a nápadů se svými zákazníky a výzkumnými partnery. Výsledkem jsou prémiové produkty a služby vyhovující i těm nejnáročnějším požadavkům. Pracovní ovzduší společnosti Eppendorf je charakterizováno konstruktivní spoluprací, interdisciplinárními projekty a kulturou otevřenosti vážící si každého jednotlivého zaměstnance.

Kombinujte techniku a její využití. Staňte se členem týmu Eppendorf a okuste v něm mnohostranný přístup k práci pro jednu z nejsilnějších značek v oboru přírodních věd.

Inženýři a technické funkce

Vyzkoušejte si novou techniku. Podílejte se na vývoji řešení pro zítřek.

Zajímají vás prémiové produkty? Baví vás vývoj inovativních řešení v interdisciplinárních týmech?
U firmy Eppendorf vás čeká řada rozmanitých úloh s prostorem pro tvůrčí uplatnění, na jejichž
řešení se můžete svými odbornými znalostmi podílet. Staňte se členem vývojového týmu pro naše laboratorní vybavení a spotřební materiál – od prvotního nápadu až k sériové výrobě a ještě dál. Vtiskněte pečeť své osobnosti našim výrobkům, používaným nejlepšími výzkumnými laboratořemi na celém světě. Budete pracovat na rozhraní mezi přírodními vědami a technikou a přispívat svými zkušenostmi ke zdaru mezinárodních projektů.

Produkty Eppendorf nasazují laťku kvality, přesnosti a vynikajícího konstrukčního provedení. Napište vlastní kapitolu do našeho příběhu úspěchů.

Specialisté na IT

Nebojte se nevyšlapaných cest. Myslete a jednejte pružně.

Toužíte po tom, podílet se svými nápady, zkušenostmi a schopnostmi jako specialista v oboru
IT na oborech budoucnosti? Značka Eppendorf je synonymem orientace na procesy zaměřené
na zákazníka, novátorské techniky a vysoce kvalitních výrobků a služeb. To by nebylo možné
bez naší moderní a vyspělé komunikační sítě, přístupné našim zaměstnancům kdekoli na světě
a neustále optimalizované tak, aby vyhovovala požadavkům uživatelů. U firmy Eppendorf vás
očekává rozmanitá škála projektů a mezinárodních týmů a dynamické pracovní prostředí. Oceňujeme pružnost a rozmanitost. Na každého z nás čeká příležitost podílet se na úkolech překračujících meze a hranice oborů.

Naše pracoviště po celém světě očekávají vaši pomoc a podporu. Značka Eppendorf znamená
snahu o neustálé zdokonalování a nejvyšší možnou kvalitu. Staňte se její součástí.

Ekonomové a obchodně administrativní funkce

Přispějte nápady. Pomozte vizím vpřed.

Chcete osobně přispět k úspěchu firmy s vedoucím postavením v oboru? Společnost Eppendorf
je mezinárodní, různorodá a zaměřená na budoucnost. Pracovat pro nás znamená překračovat hranice. Prémiové produkty Eppendorf se používají na celém světě a dokonce i mimo něj: naše elektronické pipety Multipette® pro našly uplatnění dokonce při výzkumu v meziplanetárním
prostoru! Připojte se k nám při společné práci na procesech zaměřených na zákazníka, vývoji novátorské techniky a vysoce kvalitních výrobcích a službách napomáhajících zlepšovat životní podmínky lidí. Na rozhraní mezi našimi inženýry, specialisty na IT a přírodovědci budete spolu
s nimi hnací silou, která společnost Eppendorf posouvá vpřed.

I na vás tu bude záležet – na vaší kompetenci, obětavosti a nápadech!