Podnikatelská kultura společnosti Eppendorf

Nejvlastnější podstatou naší práce je kvalita. Naše prémiové produkty a služby vyhovují i těm nejnáročnějším požadavkům. Jako jedna z předních firem v oboru laboratorní techniky nastavujeme
již po desetiletí laťku ostatním – nápady orientovanými na budoucnost, které činí rutinní laboratorní postupy jednoduchými, přesnými, bezpečnými a efektivními.

Jako společnost pěstujeme kulturu vzájemné úcty a respektu bez ohledu na kvalifikaci, postavení
či místo působení. Oceňujeme upřímnost ve vztazích mezi sebou navzájem i s našimi zákazníky
a chováme se k sobě jako rovný k rovnému. Krátké rozhodovací cesty a zásada otevřených dveří
jsou povzbuzením pro vzájemný dialog a spolupráci.

Myslíme a jednáme v globálním měřítku. Proto pracujeme po celém světě v interdisciplinárních týmech
a cítíme společnou odpovědnost za vývoj jako celek. Každý z našich zaměstnanců požívá tvůrčí svobody
k uplatňování svých myšlenek a uvádění věcí do pohybu. Při všem, co činíme, máme vždy na mysli potřeby našich zákazníků a trhu.