FAQ

Hledáte informace ohledně konkrétního produktu?

Prosím vyberte ze skupiny produktů.

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte technickou podporu.

Nejsou nastaveny žádné filtry.
1250 Dokumenty
Nakolik se liší různé servisní programy pro orbitální třepačky?
Nakolik se liší různé servisní programy pro orbitální třepačky?
Náklady závisí na variantě produktu a na úrovni servisu, který se provádí.Obraťte se prosím na místní servisní středisko firmy Eppendorf a požádejte o osobní nabídku. www.eppendorf.com/contact
Co zahrnuje Essential Check (základní kontrola) orbitální třepačky?
Co zahrnuje Essential Check (základní kontrola) orbitální třepačky?
Program Essential Check, tj. základní kontrola, je zaměřen na instalační prostředí a provozní parametry ve srovnání se specifikací výrobce a zamýšleným použitím.Tato základní kontrola je koncipována tak, aby minimalizovala riziko závady z důvodu nesprávného používání.
Co zahrnuje Advanced Maintenance (rozšířená údržba) orbitální třepačky?
Co zahrnuje Advanced Maintenance (rozšířená údržba) orbitální třepačky?
Advanced Maintenance (rozšířená údržba) je koncipována na bázi základní kontroly.Zahrnuje ověření rychlosti, teploty a času, a tam, kde je to požadováno a možné, zpětné přizpůsobení technickým specifikacím.Navíc zahrnuje kontrolu proměnných, které by mohly ovlivnit tyto parametry – například napájení a jeho připojení.Příslušné součásti související s bezpečností jsou testovány tak, aby byly funkční.
Co zahrnuje Premium Service (prémiový servis) orbitální třepačky?
Co zahrnuje Premium Service (prémiový servis) orbitální třepačky?
Kromě komplexních služeb Advanced Maintenance (prémiový servis) navíc ještě slevy na součástky, práci a na cestovní náklady na všechny další práce, které byly zjištěny během servisní návštěvy.
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je…
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je potřebuji?
Kvalifikace pro instalaci a obsluhu; dokumenty kvalifikace pro instalaci, že byl produkt doručen a instalován v souladu s doporučeními a pokyny výrobce.Kvalifikace pro obsluhu kontroluje správnou funkci přístroje v souladu s doporučeními a pokyny výrobce (jako takový může být poskytnuta pouze výrobcem přístroje).IQ / OQ je primárně zapotřebí v organizacích, které implementují procesy řízení jakosti, ale je k dispozici všem uživatelům.
Proč bychom měli nechat provádět servis mého přístroje ThermoMixer v pravidelných…
Proč bychom měli nechat provádět servis mého přístroje ThermoMixer v pravidelných intervalech?
Eppendorf Performance Plans / Plány výkonů nabízí výběr služeb preventivní údržby, které zajišťují konzistentní výkon přístroje a spolehlivost výsledků.
Jak často je nutné u mého přístroje ThermoMixer provádět servis?
Jak často je nutné u mého přístroje ThermoMixer provádět servis?
Závisí to na tom, jak intenzivně se používá a liší se v závislosti na zatížení přístroje.Doporučujeme však nechat servis provádět nejméně jednou ročně.
Co je potřeba dbát před provedením servisu?
Co je potřeba dbát před provedením servisu?
Přístroj je třeba nejdříve dekontaminovat.Přístroj musí být volně přístupný a veškeré vzorky z něj musí být vyjmuty.Měli byste také zajistit, aby byl přístroj již vychladlý.
Jaké typy servisních programů jsou k dispozici pro ThermoMixer?
Jaké typy servisních programů jsou k dispozici pro ThermoMixer?
Můžete si vybrat ze servisních programů (Essential Check / základní kontrola, Advanced Maintenance / rozšířená údržba, Premium Service / prémiový servis) a provozní způsobilosti (IQ - Kvalifikace pro instalaci / OQ - Kvalifikace pro obsluhu).Nabízíme také zkoušku elektrické bezpečnosti a aktualizaci softwaru.
Jaké jsou náklady na různé servisní programy pro ThermoMixer?
Jaké jsou náklady na různé servisní programy pro ThermoMixer?
Náklady závisí na modelu a na servisu, který se provádí.Kontaktujte prosím svůj místní servis firmy Eppendorf.
Kdo je moje kontaktní osoba?
Kdo je moje kontaktní osoba?
Kontaktujte prosím místní servisní tým firmy Eppendorf.Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách nebo v informačních materiálech.
Co zahrnuje Essential Check (základní kontrola) přístroje ThermoMixer?
Co zahrnuje Essential Check (základní kontrola) přístroje ThermoMixer?
Zahrnuje kontrolu všech hlavních funkcí produktu:vizuální kontrolu pouzdra a příslušenství, funkční test detekce bloku SmartBlock nebo termobloku, kontrolu míchání, ohřevu, chlazení, vortexování a následné vyhodnocení uložených dat.
Co zahrnuje Advanced Maintenance (rozšířená údržba) přístroje ThermoMixer?
Co zahrnuje Advanced Maintenance (rozšířená údržba) přístroje ThermoMixer?
Zahrnuje všechny služby preventivní údržby, aby bylo zajištěno, že přístroj splňuje specifikace výrobce:vizuální inspekci a čištění pouzdra a příslušenství, vizuální inspekci držáku destiček, vizuální inspekci a čištění vnitřních částí a sestav, vizuální kontrolu elektrického připojení, kontrolu LED diod, displeje, klávesnice a vortexového snímače.Zkontrolujeme také míchání, ohřev, chlazení, vortexování, přepěťovou ochranu, ventilátor a detekci Eppendorf ThermoTop.Na konci je provedeno vyhodnocení uložených údajů.
Co zahrnuje Premium Service (prémiový servis) přístroje ThermoMixer?
Co zahrnuje Premium Service (prémiový servis) přístroje ThermoMixer?
Kromě komplexních služeb Advanced Maintenance zahrnuje Premium Service (prémiový servis) navíc ještě slevy na součástky, práci a na cestovní náklady.
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je…
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je potřebuji?
Služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu dokumentují, že byl přístroj řádně dodán a správně nainstalován.OQ kontroluje správnou funkci přístroje.IQ / OQ zaručuje, že jsou splněny vaše požadavky na řízení jakosti, a že váš přístroj funguje správně a v souladu se specifikacemi výrobce.
Jak často musí být prováděna OQ u přístroje ThermoMixer?
Jak často musí být prováděna OQ u přístroje ThermoMixer?
Společnost je odpovědná za technické kontroly přístrojů.Firma Eppendorf doporučuje pravidelnou kvalifikaci zařízení v závislosti na intenzitě používání, avšak měla by být prováděna nejméně jednou ročně.
Co zahrnuje ověření teploty a jak často to musí být provedeno?
Co zahrnuje ověření teploty a jak často to musí být provedeno?
Abyste zajistili, že váš ThermoMixer poskytuje reprodukovatelné a správné výsledky, důrazně doporučujeme ověření teploty a v případě potřeby i nastavení.Ověření teploty je velmi precizní a přesná metoda a splňuje všechny laboratorní požadavky týkající se dokumentace a detekce v souladu s národními a mezinárodními normami.
Jak lze ověřit přesnost teploty?
Jak lze ověřit přesnost teploty?
Nejlepší přesnost teploty je zajištěna individuálním nastavením každého bloku SmartBlock.Pro kontrolu přesnosti teploty termobloku se používá jednokanálový systém ověření teploty Eppendorf.V kombinaci se snímačem teploty pro ThermoMixer Eppendorf lze změřit přesnou teplotu v termobloku.Další informace naleznete v příslušném návodu k obsluze.
Jak lze čistit přístroj a jaké čisticí a dezinfekční prostředky lze použít k čištění a…
Jak lze čistit přístroj a jaké čisticí a dezinfekční prostředky lze použít k čištění a dezinfekci ThermoMixer C, ThermoMixer F a ThermoStat C?
Vypněte přístroj, odpojte síťovou zástrčku a zajistěte, aby se do vnitřku pouzdra nemohla dostat kapalina.Po dokončení čištění smí být přístroj opět připojen pouze tehdy, je-li zevnitř i zvenčí zcela suchý.
Nepoužívejte na přístroji nebo příslušenství žádné agresívní chemikálie, jako například silné a slabé zásady, silné kyseliny, aceton, formaldehyd, halogenové uhlovodíky nebo fenol.Jestliže je přístroj kontaminovaný agresivními chemikáliemi, okamžitě ho vyčistěte pomocí jemného čistícího prostředku.Používejte hadřík, který nepouští vlákna, a jemný laboratorní čistící prostředek na bázi mýdla a destilovanou vodu.
Pouzdro a termoblok čistěte pravidelně.
Další informace naleznete v návodu k obsluze - kapitola Údržba.
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců? …
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců?
Navštivte prosím webové stránky firmy Eppendorf, kde naleznete informace o našem Školicím středisku Eppendorf, nebo se obraťte na místní servis Eppendorf pro další informace a nabídku.