FAQ

Hledáte informace ohledně konkrétního produktu?

Prosím vyberte ze skupiny produktů.

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte technickou podporu.

Nejsou nastaveny žádné filtry.
1225 Dokumenty
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců? …
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců?
Navštivte prosím webové stránky firmy Eppendorf, kde naleznete informace o našem Školicím středisku Eppendorf, nebo se obraťte na místní servis Eppendorf pro další informace a nabídku.
Proč by měly být pipety kalibrovány v pravidelných intervalech?
Proč by měly být pipety kalibrovány v pravidelných intervalech?
Preciznost a přesnost pipety je pro zajištění kvality výsledků práce zásadní.Pravidelná kalibrace zajistí, že bude vaše pipeta i nadále poskytovat reprodukovatelné výsledky.
Jak často by měly být pipety kalibrovány?
Jak často by měly být pipety kalibrovány?
Jako součást procesu monitorování zkušebního zařízení určuje obsluhující pracovník frekvenci kalibrace, množství testovacího objemu a počet měření pro každý zkušební objem.To se může lišit v závislosti na tom, jak často se pipeta používá, kolika pracovníky je pipeta používána, jak agresivní jsou kapaliny, které mají být pipetovány a na maximální přípustné chybě definované pracovníkem.Nicméně, měla by to být alespoň 1x inspekce ročně.Viz také ISO 8655.
Na co musím myslet před odesláním pipety?
Na co musím myslet před odesláním pipety?
Prohlášení o dekontaminaci musí být vyplněno v plném rozsahu.Pipeta musí být také správně a bezpečně zabalena pro přepravu, aby nedošlo při přepravě k jejímu poškození.
U elektronických pipet s dobíjecí baterií mohou existovat speciální celní požadavky, pokud jsou expedovány do zahraničí.
Na jakou adresu mám poslat pipety pro kalibraci?
Na jakou adresu mám poslat pipety pro kalibraci?
Adresu naleznete na našich webových stránkách v záložce Servis pipet.Můžete také kontaktovat místní servisní tým firmy Eppendorf, který vám rád pomůže.
Co stojí kalibrace?
Co stojí kalibrace?
Náklady závisí na modelu pipety a na servisu, který se provádí.Obraťte se na místní servisní společnost Eppendorf ohledně zjištění přesné ceny.
Jak dlouho trvá kalibrační proces?
Jak dlouho trvá kalibrační proces?
Doba kalibrace závisí na tom, které služby byly vybrány.Zpravidla se jedná o 3 až 5 dní, s výjimkou specifických požadavků zákazníka.
Můžete mi poskytnout náhradní přístroje?
Můžete mi poskytnout náhradní přístroje?
Obraťte se na místní servisní tým společnosti Eppendorf, abyste zjistili, zda je možné poskytnout náhradní přístroje.Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách nebo v informačních materiálech.
Proč byste měli mít své pipety nechat kalibrovat firmou Eppendorf?
Proč byste měli mít své pipety nechat kalibrovat firmou Eppendorf?
Jako odborník s desetiletou zkušeností zaručuje společnost Eppendorf, že přísné a ověřené metody kalibrace splňují nejvyšší standardy.To se netýká jen pipet Eppendorf, ale také na jiných značek pipet a dávkovačů.
Jaké typy programů kalibrace nabízíte?
Jaké typy programů kalibrace nabízíte?
Díky našim Plánům výkonu pipet (Pipette Performance Plans) nabízíme řadu různých možností servisu, od ekonomické rychlé kalibrace až po individuální kalibrační služby GLP / GMP – v souladu s místními a mezinárodními normami.
Kalibruje Eppendorf také pipety od jiných výrobců?
Kalibruje Eppendorf také pipety od jiných výrobců?
Eppendorf servisuje a kalibruje nejen pipety Eppendorf, ale i další značky pipet a dávkovačů.
Jaké typy spotřebního materiálu se používají pro kalibraci?
Jaké typy spotřebního materiálu se používají pro kalibraci?
Pro kalibraci pipet Eppendorf používáme spotřební materiál Eppendorf.
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců? …
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců?
Navštivte prosím webové stránky firmy Eppendorf, kde naleznete informace o našem Školicím středisku Eppendorf, nebo se obraťte na místní servis Eppendorf pro další informace a nabídku.
Co je ISO 8655?
Co je ISO 8655?
ISO 8655 je zkušební norma pro pipety, dávkovače a jejich kalibraci.Neplatí pro 16-kanálové a 24-kanálové pipety.Specifikace platí pouze pro celý systém:pipeta plus špička.Tato mezinárodní norma byla vyvinuta pro:
› Výrobce jako základ pro jejich kontrolu kvality
› Zkušební střediska pro nezávislou certifikaci
› Pracovníky, kteří přístroje používají, pro rutinní testy
Můžeme pipetu nastavit?
Můžeme pipetu nastavit?
Ruční pipety Eppendorf mají jak uživatelské nastavení pro účely dočasné úpravy, tak tovární nastavení.Toto uživatelské nastavení lze snadno nastavit zpět na nastavení výrobce bez potřeby kalibrace.Mějte prosím na paměti, že se při nastavení mění ruční pipety s nastavitelným objemem na „pipety s fixním objemem“:Mohou být nastaveny pouze na specifickou kapalinu na jeden objem, a nikoli v celém rozsahu dávkování.Správný postup a příklady nastavení uživatelských úprav pro různé kapaliny naleznete v návodu k obsluze a na CD, které jsou součástí vaší pipety.
Při jakých objemech by měla být kalibrována pipeta s proměnným objemem?
Při jakých objemech by měla být kalibrována pipeta s proměnným objemem?
Tovární nastavení pipety s pevným objemem Research plus nemohou uživatelé sami přizpůsobit.Tato nastavení smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik společnosti Eppendorf a je rovněž nutná následná kalibrace.
Proč bychom měli provádět údržbu centrifugy v pravidelných intervalech?
Proč bychom měli provádět údržbu centrifugy v pravidelných intervalech?
Pro zajištění optimálního výkonu a přesnosti vašeho přístroje.To také umožňuje včasné odhalení veškerých závad, které je pak možné snadno opravit.Provádění velkého počtu cyklů zvyšuje náchylnost k poškození rotoru.Jakékoliv poškození lze v rané fázi zjistit během kvalifikované inspekce, to znamená, že rotor může být vyměněn dříve, než dojde k jeho vážnému poškození.
Mohu sám provádět aktualizace softwaru?
Mohu sám provádět aktualizace softwaru?
Č.Aktualizace softwaru pro centrifugy s rozhraním USB může snadno provádět kvalifikovaný servisní technik společnosti Eppendorf prostřednictvím stávajícího portu USB.To zajišťuje, že jsou všechny bezpečnostní faktory aktuální, aby byly detekovány nejnovější rotory, a chod stroje se optimalizuje za pomoci nejnovějších parametrů.
Jak často se má u centrifugy provádět servis?
Jak často se má u centrifugy provádět servis?
Závisí to na tom, jak intenzivně se používá a liší se v závislosti na zatížení přístroje.Doporučuje se však, aby byla centrifuga servisována nejméně jednou ročně.
Co je potřeba dbát před provedením servisu?
Co je potřeba dbát před provedením servisu?
Přístroj je třeba nejdříve dekontaminovat.Přístroj musí být volně přístupný a veškeré vzorky z něj musí být vyjmuty.
Nakolik se liší jednotlivé servisní programy pro centrifugy?
Nakolik se liší jednotlivé servisní programy pro centrifugy?
Náklady závisí na modelu a na servisu, který se provádí.Kontaktujte prosím svůj místní servis firmy Eppendorf.
Kdo je moje kontaktní osoba?
Kdo je moje kontaktní osoba?
Kontaktujte prosím místní servisní tým firmy Eppendorf.Kontaktní údaje najdete na našich webových stránkách nebo v informačních materiálech.
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je…
Co je IQ nebo OQ (kombinované služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu) a proč je potřebuji?
Služby kvalifikace pro instalaci a obsluhu dokumentují, že byl přístroj řádně dodán a správně nainstalován.OQ kontroluje správnou funkci přístroje.IQ / OQ zaručuje, že jsou splněny vaše požadavky na řízení jakosti, a že váš přístroj funguje správně a v souladu se specifikacemi výrobce.
Jak často musí být prováděna OQ u centrifugy?
Jak často musí být prováděna OQ u centrifugy?
Společnost je odpovědná za technické kontroly přístrojů.
Firma Eppendorf doporučuje pravidelnou kvalifikaci zařízení v závislosti na intenzitě používání, avšak měla by být prováděna nejméně jednou ročně.
Jak mohu sám vyčistit centrifugy?
Jak mohu sám vyčistit centrifugy?
Pro čištění použijte neutrální čistící prostředek.Pro dezinfekci doporučujeme používat alkohol nebo dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.Zajistěte prosím, aby byly při výběru metody dezinfekce dodržovány platné právní předpisy a směrnice.Podrobný popis naleznete ve videu „Údržba centrifugy - základ pro bezpečnost ve vaší laboratoři“ nebo v návodu k obsluze, který si můžete stáhnout z našich webových stránek.
Je inspekce rotoru součástí servisních programů?
Je inspekce rotoru součástí servisních programů?
Není, ale lze ji objednat jako doplněk servisních programů a závisí na typu rotoru (rotor s pevným úhlem nebo výkyvný rotor se závěsem).
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců? …
Jaké typy školení nebo online školení nabízíte, umožňující zlepšit dovednosti zájemců?
Navštivte prosím webové stránky firmy Eppendorf, kde naleznete informace o našem Školicím středisku Eppendorf, nebo se obraťte na místní servis Eppendorf pro další informace a nabídku.
Máme zavřít víko chlazené centrifugy po ukončení odstřeďování?
Máme zavřít víko chlazené centrifugy po ukončení odstřeďování?
Měli byste zavřít víko, pokud používáte centrifugu často při nižších teplotách.Pokud se centrifuga nepoužívá (např. přes noc), vypněte ji a vyčistěte komoru rotoru.Víko musí zůstat otevřené, aby vyschlo.
Proč bych měl v pravidelných intervalech nechat provádět servis cyklovače?
Proč bych měl v pravidelných intervalech nechat provádět servis cyklovače?
Pro zajištění optimálního výkonu a přesnosti vašeho přístroje.To také umožňuje včasné odhalení veškerých závad, které je pak možné snadno opravit.Pouze precizní a přesný přístroj zajišťuje spolehlivé výsledky.
Jak často se má u cyklovače provádět servis?
Jak často se má u cyklovače provádět servis?
Závisí to na tom, jak intenzivně se používá a liší se v závislosti na zatížení přístroje.Doporučujeme však nechat servis provádět nejméně jednou ročně.