Certifikáty

Počet norem, směrnic a předpisů týkajících se biologických, diagnostických a průmyslových laboratoří se neustále zvyšuje. V návaznosti na to jsme schopni vystavit doklad o splnění těchto požadavků.

Prohlášení o shodě (CE) najdete na konkrétních stránkách jednotlivých produktů.

Všechny certifikáty, které je možné stáhnout na této stránce, jsou rozděleny do čtyř kategorií:

Jak mohu najít certifikát ke specifickému lotu?

V závislosti na stupni čistoty plastového spotřebního materiálu Eppendorf, poskytujeme všeobecné potvrzení jakosti a certifikáty dle daných dávek. Pro spotřební materiál v kvalitě „Eppendorf Quality“ poskytujeme pouze tzv. „General Quality Certificates“. Kromě toho, je možné získat certifikáty dle daných dávek pro plastový spotřební materiál Eppendorf se stupněm čistoty sterilní, PCR clean, Biopur®, a bez proteinů.

  • Číslo lotu je umístěné na vnějším štítku na krabici výrobku.
  • Toto číslo dávky začíná samostatným písmenem, poté následuje šest číslic a opět písmeno (například: "A123456B").
  • Abyste získali certifikát ke specifickému číslu lotu, prosím vložte číslo lotu do řádku.


Vyžádejte si certifikát pro konkrétní šarži:

Nepodařilo se nalézt číslo šarže?
Kontaktujte nás na adrese certificates@eppendorf.de