Certifikáty

Počet norem, směrnic a předpisů týkajících se biologických, diagnostických a průmyslových laboratoří se neustále zvyšuje. V návaznosti na to jsme schopni vystavit doklad o splnění těchto požadavků.

Prohlášení o shodě (CE) najdete na konkrétních stránkách jednotlivých produktů.

Všechny certifikáty, které je možné stáhnout na této stránce, jsou rozděleny do čtyř kategorií:

Nyní jsou standardně vybaveny všechny produkty Eppendorf SmartBlocks a Eppendorf ThermoMixer F zvláštním certifikátem. Pokud budete potřebovat kopii tohoto certifikátu, zvolte prosím v rozbalovacím menu váš SmartBlock nebo Eppendorf ThermoMixer F. Poté zadejte specifické sériové číslo. Toto specifické sériové číslo je umístěno na spodní straně SmartBlock nebo Eppendorf ThermoMixer F.

Kopii vašeho certifikátu si můžete rovněž stáhnout.

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte kontaktovat oddělení Eppendorf Application Support.