Služby kvalifikace odpovídající GxP – konformita snadno a rychle!

Kvalifikační služby

Instalační kvalifikace

Kvalifikace pro instalaci zajišťuje, že je přístroj nainstalován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

 Operační kvalifikace

Kvalifikace pro obsluhu zajišťuje, že je přístroj provozován v souladu se specifikacemi firmy Eppendorf v rámci definovaných zkušebních protokolů.

Vaše výhody

  • Důvěra v kvalitu vašich výsledků a bezpečnost přístroje
  • Podpora dodržování komplexních standardů a předpisů GxP

Instalační a operační kvalifikace pro fotometry

Instalační kvalifikace a operační kvalifikace / bezpečnostně technická kontrola  
Informace pro objednání
IQ/OQ GxP OQ GxP
Eppendorf BioPhotometer® 0082 110 300 0082 110 302
Eppendorf BioSpectrometer® 0082 110 301 0082 110 303
Obsahuje:    
Kontrola stavu dodávky a prostředí pro instalaci  
Instalace přístroje vč. konfigurace a kontrola jeho funkčnosti  
Základní IQ report  
Test funkcí alarmu
Ověření parametrů přístroje (např. vlnová délka, teplota)
Základní OQ report

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.