Přístroj + Servis = Úspěch

Servis přístrojů pro manipulaci s buňkami

Preventivní údržba

Eppendorf nabízí výběr služeb preventivní údržby a možnosti smluv o poskytování servisních služeb pro konzistentní výkon přístroje a důvěru v bezpečnost.

Novinka: Celosvětové Smlouvy o poskytování servisních služeb pro přístroje pro manipulaci s buňkami od nákladově efektivních až po komplexní balíčky péče umožňující snadnější proces servisu a maximální dobu provozuschopnosti.

Naše nové komplexní Smlouvy o poskytování služeb:

  • “AdvancedCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; 20% slevu na díly, práci a cestovní náklady; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období
  • “PremiumCare” zahrnuje úplný roční program služeb preventivní údržby zajišťující spolehlivost a provozuschopnost přístroje; zahrnuje také díly, práci a cestovní náklady; smlouva zahrnuje veškeré cestovní náklady, náklady na náhradní díly a práce spojené s prováděním oprav; 10% slevu na další služby (např. IQ / OQ) během celého smluvního období

Naše služby preventivní údržby:

  • “Preventivní údržba” / rozšířená údržba – zahrnuje všechny služby preventivní údržby potřebné pro udržení přístroje v souladu se specifikacemi výrobce

Kvalifikační služby

Certifikační služby Installation Qualification (IQ) a Operational Qualification (OQ) zajišťují, aby byly splněny požadavky vašeho kvalitativního managementu, a aby bylo jisté, že váš systém manipulace s buňkami funguje řádně, dle specifikace výrobce.

Přejít na kvalifikační služby

Servisní smlouvy pro přístroje pro manipulaci s buňkami

Smlouva o poskytování servisních služeb
Informace pro objednání

AdvancedCare
Pro zajištení spolehlivosti a
provozuschopnosti prístroje

PremiumCare
Pro zajištení spolehlivosti prístroje,
provozuschopnosti a financní plánovatelnosti

Eppendorf elektroporátor 0082 010 325 0082 010 320
Eppendorf Mikroinjektor/mikromanipulátor 0082 010 326 0082 010 321
Obsahuje:    
Plná preventivní údržba 1/rok 1/rok
Aktualizace softwaru (během roční údržby, je-li dostupný)
Prioritní podpora*
Sleva na díly, práci, cestovní náklady 20 % zahrnuto
Zahrnuje náklady na díly, práci a dopravu -
Sleva na doplnkové služby (napr. IQ/OQ) 10 % 10 %

Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.

*V závislosti na místních obchodních podmínkách a na základě osvědčených postupů. Pro více informací kontaktujte prosím vaše místní servisní zastoupení.


Služby preventivní údržby pro přístroje pro manipulaci s buňkami

Služby preventivní údržby
Informace pro objednání

Preventivní údržba

Electroporators 0082 010 260
Microinjectors/Micromanipulators 0082 010 261
External Checks and Maintenance  
Cleaning of housing
Checking of key board
Visual inspection of display
Stability test
Internal Equipment and Fittings  
Cleaning of internal assemblies
Leak-tightness test (CellTram®/FemtoJet®)
Oil exchange (CellTram® Oil/vario)
Inspection of contacts (Electroporator)
Software upgrade
Functional Check  
Motor module test (Micromanipulator)
System test
Memory  
Analysis of error statistics
Documentation  
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Pozn.: Tato tabulka uvádí pouze nejdůležitější servisní činnosti podle plánu. Poskytovaná servisní zpráva zobrazí kompletní provedené servisní činnosti.
Info: Naše nabídky služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Více informací vám poskytne místní servisní zástupce.