Přesné a spolehlivé pipetování problémových kapalin

Pipetování na principu vzduchového polštáře se používá ve většině laboratořích po celém světě z důvodu té nejvyšší přesnosti u většiny aplikací pipetování.Přesnost a spolehlivost výsledků pipetování může být však narušena při práci s kapalinami, které mají odlišnou viskozitu, těkavost, povrchové napětí nebo hustotu, než má voda.V případě pěnění kapalin, usnadňuje objemové umístění pipet proces pipetování a zajišťuje získání přesných výsledků.Kromě toho objemové pipetování zamezuje riziku vzájemné kontaminace a chrání koncového uživatele a nástroje před nebezpečnými kapalinami.Přečtěte si níže uvedené pokyny, ve kterých naleznete, jak s těmito kapalinami pracovat, a to i v případech, kdy máte v ruce pouze pipetu se vzduchovým polštářem.

Postup se vzduchovým polštářem versusmetoda s nastavitelným objemem

Postup se vzduchovým polštářem

Běžné pipety pracují s metodou vzduchového polštáře.
Vzduchový polštář odděluje píst od kapaliny.Při změnách vlhkosti nebo teploty se vzduchový polštář roztahuje či smršťuje.To má vliv na pipetovací objem kapaliny.Pipety se vzduchovým polštářem od společnosti Eppendorf (Research plus®, Reference®2, Xplorer® a epMotion®) mají velice malé vzduchové polštáře, což snižuje riziko pochybení.Kromě toho poskytují možnost snadného přenastavení pro speciální kapaliny, se samostatným nastavením daného uživatele.Během krátkého okamžiku je možná opětovná změna na tovární nastavení.

Metoda s nastavitelným objemem

U pipetovacích systémů, které pracují na základě metody s nastavitelným objemem, je píst špičky v přímém kontaktu s kapalinou bez jakéhokoliv vzduchového polštáře.Znečišťování pipety je zakázané.Eppendorf nabízí tento způsob v systémech Multipette® ((Severní America: Repeater®), Biomaster®, Varipette® (North America: Maxipettor®).

Stáhnout obrázek

 

Viskozita

Click to enlarge
 • Problém: viskózní kapaliny hůře tečou (např. glycerin).
 • Stav: po určitý čas, než kapalina zcela pronikne do špičky, zůstávají zbytky kapaliny zachyceny na stěně špičky.
 • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: pracujte pomalu, provádějte pipetování i obráceně
 • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: těsnicí břit pístu otírá špičku do čista

Application Note 386

Application Note 211

Video

Hustota

Click to enlarge
  • Problém: hustota kapaliny ovlivňuje rozměr vzduchového polštáře (např. etanol).
  • Stav: došlo k pipetování příliš malého / příliš velkého objemu
  • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: nastavte pipetu na kapalinu (změní se na pipetu s pevně nastaveným objemem pro nastavený objem).
  • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: bez vzduchového polštáře to není tedy žádný problém.

  Application Note 242

  User Adjustement: Reference 2

  User Adjustement: Research Plus

  Video

  Tenze par

  Click to enlarge
  • Problém: Kapaliny s vysokou tenzí par mají za následek, že se vzduchový polštář rozpíná (např. aceton).
  • Stav: pipeta kape.
  • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: proveďte namočení nejméně 5krát, provádějte pipetování i obráceně (lepší pečlivost, ale kapání se stále objevuje).
  • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: bez vzduchového polštáře to není tedy žádný problém.

  Video

  Rizikové látky

  Click to enlarge
  • Problém: aerosoly mohou pipetu znečistit.
  • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: používejte špičky s filtrem s vysokou účinností (např. ep  Dualfilter T.I.P.S.®).
  • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: kapaliny jsou bezpečně uzavřené v dávkovací špičce díky těsnicímu břitu pístu.

  Application Note 327

  Video

  DetS obsahem saponátů

  Click to enlarge
  • Problém: saponáty snižují povrchové napětí vody.Ve špičce zůstávají zbytky kapaliny.
  • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: používejte špičky, které se méně ucpávají (např. epT.I.P.S.® LoRetention).
  • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: těsnicí břit pístu otírá špičku do čista.

  Applicatipon Note 218

  Application Note 192

  Video

  Pěnění

  Click to enlarge
  • Problém: při pohybu kapaliny pění.Je těžké pipetovat vzorky přesně.
  • Prevence u pipet se vzduchovým polštářem: provádějte pipetování i obráceně.
  • Doporučení způsobu s nastavitelným objemem: obrácený a zbytkový pohyb umožňuje pěnění, těsnicí břit pístu otírá špičku do čista.