COVID-19 - Aktualizacja

25.03.2020

Zasady działania Serwisu urządzeń i Laboratorium kalibracji pipet w czasie pandemii.

Szanowni Państwo,

Chcąc zminimalizować wpływ pandemii COVID-19 na naszą pracę, pragniemy poinformować o krokach, które podjęliśmy w zakresie działalności Serwisu urządzeń oraz Laboratorium kalibracji pipet. U podstaw wszystkich naszych decyzji leży bezpieczeństwo klientów, pracowników, a także całej populacji.

Serwis urządzeń w Państwa Laboratorium:    

W celu naprawy urządzenia Eppendorf, prosimy o kontakt z naszym Zespołem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 na standardowych zasadach:

Nr tel.: +22 221 81 05 lub 00
E-mail: service-pl@eppendorf.pl lub info@eppendorf.pl


W następstwie wprowadzonych ograniczeń rządowych, w związku z próbą minimalizacji potencjalnego ryzyka infekcji, nasz Zespół wykona wszelkie prace serwisowe w Państwa laboratorium, zachowując obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i przestrzegając procedur laboratorium.

 

Naprawy w Serwisie Eppendorf:

Biuro Serwisu Eppendorf otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W celu zminimalizowania ryzyka infekcji, zachęcamy do wysyłki urządzeń za pośrednictwem firm kurierskich. Zastrzegamy jednocześnie możliwość opóźnień związanych z warunkami dostawy.

Nr tel.: +22 221 81 05 lub 00
E-mail: service-pl@eppendorf.pl lub info@eppendorf.pl


Laboratorium kalibracji pipet:

Nasz Zespół Laboratorium kalibracji pipet pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, w systemie zmianowym.

Informujemy o wdrożeniu dodatkowych procedur bezpieczeństwa związanych z odkażaniem pipet podczas ich odbioru oraz przed dostawą.

Obecnie spodziewamy się minimalnego wydłużenia czasu realizacji, również ze względu na opóźnienia wynikłe po stronie naszych partnerów spedycyjnych.

Kontakt do naszego Laboratorium:

Nr tel.: +22 221 81 03 lub 04
E-mail: service-pl@eppendorf.pl lub info@eppendorf.pl

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy również o kontakt z:
Marek Stępniak
Service Manager
Email: stepniak.m@eppendorf.pl