Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence

21.05.2014

Absorbcja UV/Vis, fluorescencja i pomiar mikroobjętości w jednym urządzeniu.

Nowy BioSpectrometer fluorescence łączy w jednym urządzeniu możliwość pomiaru absorpcji UV/VIS z opcją fluorescencji. Urządzenie fluorescencji zwiększa zakres pomiarowy o współczynnik 1000 , na przykład w celu wykrywania dsDNA . Dodatkowo do pomiaru wyższej stężonych próbek można zastosować kuwetę Eppendorf μCuvette G1.0. Zakres pomiaru urządzenia z kuwetą wynosi od 0,001 do 1,500 ng/ul dsDNA .

>  Wykonywanie pomiarów od 200 nm do 830 nm

>  Wykonywanie pomiarów fluorescencji w tym samym urządzeniu

>  Zakres pomiaru wyżej stężonych próbek od 0,001 ng/ul dsDNA

>  Kuweta Eppendorf μCuvette® G1.0 jako wyposażenie opcjonalne do pomiaru próbek o objętości > 1,5 uL

>  Rozwiązanie systemowe (BioSpectrometere fluorescen & μCuvette G1.0 ) oferuje bardzo szeroki zakres pomiarowy (0,001 - 1,500 ng/ul)

Zasada działania BioSpectrometer fluorescence i układu ścieżek optycznych są przedstawione w poniższej animacji :

Więcej: www.eppendorf.com/photometry