Produkty

Ergonomiczne aspekty produktów laboratoryjnych

Wszystkie produkty w laboratorium powinny być ergonomiczne. W zależności od rodzaju produktu (np. pipeta, zamrażarka), a także od producenta, zastosowane rozwiązania ergonomiczne mogą się różnić. Szczególnie podczas zakupu nowych urządzeń laboratoryjnych powinno się zwracać uwagę na ich ergonomię.