Przyszłość pipet rodzi się dziś

Przyszłość pipet rodzi się dziś

Dzisiaj i w przyszłości: W roku 1961 Eppendorf dodał do swojej oferty pierwszą pipetę tłokową i na zawsze zmienił sposób funkcjonowania laboratoriów na całym świecie. Współczesne laboratoria przechodzą szybką cyfryzację i korzystają z pipet podłączonych do sieci.

Innowacyjne rozwiązania laboratoryjne stale zyskują na znaczeniu, ponieważ oczekiwania w zakresie wydajności, szybkości i przewidywalności wyników pracy są coraz większe. Najlepiej widać to w przypadku wysokowydajnych analiz typu high-throughput (HT), które są często powtarzają się. Motywem w różnych sektorach współczesnej nauki, takich jak diagnostyka kliniczna i badania naukowe. Stały rozwój technologiczny umożliwia analizowanie setek. A nawet tysięcy próbek dziennie w dowolnym laboratorium, co znacznie ułatwia przeprowadzanie eksperymentów na dużą skalę w dziedzinach takich jak testowanie związków chemicznych lub badania przesiewowe leków. Oprócz tego analiza HT ma obecnie kluczowe znaczenie dla diagnostyki klinicznej i badań przesiewowych na skalę całych populacji. Do kwietnia 2021 roku, w samych tylko Stanach Zjednoczonych, przeprowadzono prawie 450 milionów testów na COVID-191. Podobnie jak w przypadku innych zastosowań HT, oznacza to miliardy kroków pipetowania, które musiały być przeprowadzone z użyciem urządzeń manualnych lub automatycznych systemów pipetujących.

Badania dotyczące SARS-CoV-2 wykonywana na całym świecie wymagają przeprowadzenia miliardów kroków pipetowania

Pracuj mądrze

Choć analiza wysokowydajna oferuje wiele korzyści – takich jak zwiększenie mocy statystycznej, szybka walidacja celów dla leku oraz diagnozowanie chorób na skalę krajową. Międzynarodową – stawia również duże wyzwania pod względem organizacji pracy, masowego zarządzania danymi i dokumentacji. Te wyzwania nie są charakterystyczne wyłącznie dla analizy HT, ale dotyczą wszystkich osób w otoczeniu laboratoryjnym. Wyobraź sobie przeprowadzanie szczegółowego protokołu obejmującego liczne kroki pipetowania. Różne technologie, podczas którego musisz zapisać wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Brzmi znajomo? A teraz wyobraź sobie laboratorium, które zapewnia maksymalne wykorzystanie potencjału urządzeń, automatycznie zapisuje szczegóły porządku pracy i automatyzuje przechowywanie danych w całym obszarze roboczym. To jest właśnie nadchodząca przyszłość.

Cechą wyróżniającą ‘inteligentne laboratoria’ jest łączność. Łączność uzyskana w inteligentnych laboratoriach zapewnia użytkownikom ujednolicone środowisko dostosowane do potrzeb, elastyczne i dostępne z dowolnego miejsca na świecie. Możliwości są nieograniczone i obejmują zarówno zdalny monitoring otoczenia (np. temperatury inkubatorów lub zamrażarek) oraz bezpośrednie strumieniowanie informacji z używanego sprzętu, jak i funkcje elektronicznego notatnika laboratoryjnego. A co z fundamentem naszych laboratoriów? Jakie miejsce w inteligentnym laboratorium zajmuje pipeta? Nowy menedżer pipet VisioNize® zapewnia podłączanie pipet do sieci, co nie tylko poprawia komunikację w laboratorium, ale również przyspiesza pracę.

Czym się charakteryzuje podłączona pipeta?

Jest to po prostu pipeta, która komunikuje się bezprzewodowo z systemem operacyjnym, który umożliwia jej zdalne programowanie. Z racji tego, że pipety są najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami w biologii i medycynie, ich podłączenie do sieci powinno być jednym z pierwszych kroków w czasie konfiguracji inteligentnego laboratorium.

Twój "bilet" to połączonego laboratorium: pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer® plus z modułem WiFi

Menedżer pipet VisioNize to zewnętrzny panel sterowania z ekranem dotykowym umożliwiający wygodne wprowadzanie parametrów – takich jak objętość – które są następnie od razu przesyłane do maksymalnie 30 podłączonych pipet elektronicznych. Menedżera pipet można również połączyć bezpośrednio ze standardowymi tabletami, co umożliwia jednoczesny dostęp wielu użytkowników.

Inteligentne narzędzia laboratoryjne, takie jak menedżer pipet VisioNize, umożliwiają współczesnym naukowcom szybsze działanie i skuteczną współpracę.

Wstępne programowanie eliminuje konieczność manipulacji na pipetach w czasie wykonywania protokołu. Jest to szczególnie przydatne w czasie pracy w komorze laminarnej, ale oferuje także wiele uniwersalnych korzyści. Duży i czytelny interfejs dotykowy VisioNize zapewnia niezwykły komfort w porównaniu do małych wyświetlaczy elektronicznych w pipetach, znacząco ułatwia wprowadzanie parametrów i przyspiesza czas wykonywania protokołów. Ponadto możliwość udostępniania ustawień i rodzajów cieczy innym pipetom i użytkownikom zwiększa spójność zespołu i poprawia odtwarzalność wyników.

Typowe problemy i proste rozwiązania

Wiele protokołów związanych z analizą HT wymaga dozowania cieczy sprawiających problemy. Przykładowo ciecze lotne, takie jak etanol i metanol, które są rutynowo stosowane do izolacji kwasów nukleinowych i analiz western blot, często kapią z końcówki bezpośrednio po ich pobraniu. Natomiast reagenty do PCR i bufory do ELISA zawierają ciecze lepkie – takie jak glicerol i Tween® 20 – których pobieranie powoduje powstawanie pęcherzyków powietrza. Tego rodzaju ciecze są źródłem wielu frustracji wśród użytkowników pipet i mogą łatwo prowadzić do błędów podczas długotrwałego pipetowania. Menedżer pipet VisioNize zawiera wiele zdefiniowanych fabrycznie rodzajów cieczy, których można używać do pipetowania cieczy sprawiających problemy. Podczas pracy z mniej popularnymi cieczami o kłopotliwej charakterystyce możliwe jest zdefiniowanie nowego rodzaju cieczy i udostępnienie go zespołowi.

Połączone laboratorium przyszłości: Eppendorf już dziś oferuje rozwiązania cyfrowe.

Analiza HT z definicji wymaga obsługi setek a nawet tysięcy próbek. Aby zapewnić, że jest ona przeprowadzana w sposób dokładny i precyzyjny, wymagany jest duży zestaw pipet, które są regularnie kalibrowane i utrzymywane w pełnej sprawności. Wypróbuj VisioNize Lab Suite – rozwiązanie działające w chmurze, pomagające kierownikom laboratoriów w śledzeniu instrumentów i próbek oraz planowaniu terminów kalibracji pipet, w szybki i wygodny sposób.

Gotowi do działania?

Jeśli chcesz odkryć świat połączonych pipet, musisz rozważyć, w jaki sposób zintegrować swoje urządzenia z istniejącym porządkiem pracy. Jeśli posiadasz już pipety Xplorer® i/lub Xplorer® plus, możesz je łatwo zmodernizować do użycia z menedżerem pipet VisioNize. Chcesz zyskać więcej czasu, ograniczyć powtarzalne czynności i zwiększyć dokładność wyników? Wypróbuj menedżera pipet VisioNize, zrewolucjonizuj swój sposób pipetowania i przyspiesz pracę, jednocześnie zwiększając dokładność i zacieśniając współpracę!

Kompetentny partner w pracy z cieczami

Eppendorf ma za sobą 60 lat doświadczeń w pracy z cieczami, dzięki czemu dostarcza kompletne rozwiązania obejmujące urządzenia manualne i automatyczne, wysokiej jakości materiały zużywalne oraz szybkie i niezawodne usługi. Stale pracujemy nad innowacjami umożliwiającymi wykonywanie pracochłonnych procedur laboratoryjnych w maksymalnie ergonomiczny, bezpieczny i wydajny sposób.

Eppendorf to niezawodny partner w pracy z cieczami.

*Zastrzeżenie: Menedżer pipet VisioNize i pipety Xplorer oraz Xplorer plus są przeznaczone wyłącznie do celów badań molekularnych. Nie są przeznaczone ani nie zostały zweryfikowane lub zwalidowane do użycia w diagnostyce chorób lub innych problemów zdrowotnych człowieka.

Odnośniki
1. COVID-19 tests by country | Statista. https://www.statista.com/statistics/1028731/covid19-tests-select-countries-worldwide/.


You may also be interested in:

Pipety w nowej odsłonie

Trzy, dwa, jeden, pipetujemy!

Zadbaj o swoje kciuki: ergonomia pipet