Rainforest-Protection epPoints <sup>&reg;</sup> Donation

Podaruj epPoints® – Chroń las deszczowy

Podaruj część zebranych epPoints na szczytny cel, wspierając projekt organizacji charytatywnej GEO Rainforest Conservation.

Organizacja charytatywna

GEO Rainforest Conservation pomaga mieszkańcom Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej chronić ich naturalne zasoby leśne i użytkować je w zrównoważony sposób. Projekt wspierany przez tę organizację charytatywną ma również na celu polepszanie sytuacji ekonomicznej, społecznej i sanitarnej lokalnych mieszkańców. Od chwili założenia w 1989 roku organizacja GEO Rainforest Conservation zapoczątkowała, wspierała, organizowała i asystowała w ponad 90 projektach ochronnych i rozwojowych. Aktualnie odpowiada za projekty realizowane w Etiopii, Ekwadorze, Demokratycznej Republice Kongo, Indiach, Indonezji i Nepalu. Działania podejmowane w ramach projektów na wyznaczonych obszarach są realizowane przez organizacje partnerskie, z którymi ta organizacja charytatywna pomyślnie współpracowała przez wiele ostatnich lat. Działania GEO Rainforest Conservation są finansowane z darowizn. Darowizny są używane wyłącznie do finansowania lokalnych projektów. GEO Rainforest Conservation postępuje według wytycznych Niemieckiego Centralnego Instytutu Spraw Społecznych (DZI). Jej oświadczenia finansowe są co roku, publikowane w formie newslettera, a sprawozdania finansowe są regularnie kontrolowane przez niezależnego audytora.

Projekt aktualnie wspierany przez Eppendorf: ponowne zalesianie w Sunaulo Bazaar, Nepal

Niszczycielskie trzęsienia ziemi w 2015 roku spowodowały ogromny wzrost zapotrzebowania na drewno używane do odbudowy zniszczonych domów w Nepalu. GEO Rainforest Conservation działa na rzecz spowalniania procesu utraty lasów.

Kontekst projektu

Zasoby leśne Nepalu wyczerpują się z powodu rosnącej presji populacyjnej. W latach 1993-2018 populacja kraju gwałtownie wzrosła o 50 procent, z 20 do 30 milionów. Mimo, że w ostatnich dziesięcioleciach powstały setki tysięcy zakładów produkujących biogaz używany jako alternatywne źródło energii do gotowania, ludzie nadal potrzebują opału do ogrzewania i drewna do konstrukcji domów. Konieczność odbudowy domów po niszczycielskich trzęsieniach ziemi w kwietniu/maju 2015 roku gwałtownie zwiększyła zapotrzebowanie na drewno, dodatkowo uszczuplając zasoby tego kraju. Z tego względu nepalskie Ministerstwo Leśnictwa i Środowiska Naturalnego ogłosiło okres 2019-2020 "Rokiem Ponownego Zalesiania".

Cele projektu

Ponowne zalesienie nieuprawianych terenów w Sanish Chare Danda, Sunaulo Bazaar

Działania

  • Produkcja sadzonek w szkółce leśnej Simle
  • Pokrycie kosztów transportu dodatkowych sadzonek pochodzących ze szkółek rządowych
  • Obsadzenie około 35 hektarów nieuprawianych terenów 50.000 sadzonek
  • Opieka nad młodymi sadzonkami

Dalsze informacje na temat projektu.

Twoja darowizna

Eppendorf przekaże pełną wartość Twoich darowizn na rzecz GEO Rainforest Conservation. Ta organizacja charytatywna będzie korzystać z uzyskanych pieniędzy bezpośrednio w projekcie wybranym przez Eppendorf.

epPoints Rewards Shop

© Photo(s) GEO Rainforest Conservation