An Easy Choice

  Get in touch
  Contact us

  Czy narzędzia w Twoim laboratorium są zgodne z Dyrektywą IVD? Czy powinny być?

  Aby ułatwiać uzyskiwanie zgodności z regulacjami, Eppendorf oferuje obecnie pipety działające na zasadzie poduszki powietrznej, końcówki do pipet, probówki i wirówki w dwóch wersjach: 
  Wersji zgodnej z EU-IVD, z oznaczeniem CE, do zastosowań diagnostycznych (zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC), oraz wersji General Lab Product do zastosowań naukowych. Produkty zgodne z EU-IVD eliminują dla Ciebie problemy związane z dokumentacją i wymogami akredytacyjnymi wymaganymi w określonych sytuacjach.

  Gwarancja jakości Eppendorf

  Obie wersje spełniają takie same, ekstremalnie wysokie normy jakości Eppendorf. Nie dopuszczamy żadnych kompromisów w zakresie precyzji, dokładności, solidności, bezpieczeństwa i ergonomii. Dając wybór naszym Klientom, oszczędzamy im kłopotu z walidacją “produktu do zastosowań naukowych” do użycia w celach klinicznych, lub niewygód związanych z używaniem “produktu do zastosowań klinicznych” do celów naukowych, kiedy wszystkie dostępne przykłady zastosowania dotyczą innych dziedzin. Pragniemy umożliwić Ci skupianie się na pracy dla dobra ludzkości, podczas gdy my zajmiemy się kwestiami zgodności dokumentacji z EU-IVD.

  Prosty wybór:

  Jeśli wykonujesz w laboratorium głównie zadania kliniczne lub diagnostyczne, produkty zgodne z EU-IVD znacząco ułatwiają spełnianie wymogów dokumentacyjnych i akredytacyjnych. Eppendorf podjął wszystkie niezbędne kroki w celu zapewnienia dokumentacji zgodnej z EU-IVD oraz certyfikatów CE.

  Jeśli wykonujesz w laboratorium raczej prace naukowe, niezależnie czy są to badania podstawowe, edukacja czy bardziej zaawansowane farmakologiczne prace badawczo-rozwojowe, wersja General Lab Product będzie dla Ciebie idealna. Dostarczana jest z wieloma przykładami zastosowań i opiniami użytkowników.

  Probówki EU-IVD

  Najwyższej jakości surowce i produkcja bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów zapewniają najwyższe bezpieczeństwo próbek. Nadają się idealnie do zastosowań IVD w laboratoriach klinicznych i diagnostycznych w Unii Europejskiej i krajach EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) pracujących na próbkach z ludzkiego ciała.

  Obejrzyj probówki EU-IVD

  *Eppendorf Tubes to jednorazowe probówki przeznaczone do użycia jako podstawowy rodzaj naczynia zgodnie z EN 14254:2004 oraz do przechowywania próbek z ludzkiego ciała, z wyłączeniem próbek krwi przeznaczonych do diagnostyki in vitro. Eppendorf Tubes mogą być używane wyłącznie przez wyszkolone osoby posidające odpowiednie umiejętności.

  Probówki General Lab Product

  Dzięki wyjątkowej jakości oraz specyfikacji obejmującej optymalną widoczność próbki i osadu te probówki nadają się idealnie do zastosowań naukowych na uczelniach i w przemyśle. Pasujące akcesoria do wirowania, mieszania i ogrzewania, przygotowywania próbek i przechowywania zapewniają wygodną integrację z procedurami roboczymi.

  Obejrzyj probówki General Lab Product

   

  Pliki do pobrania – Mikroprobówki zgodne z EU IVD

  Końcówki do pipet zgodne z EU-IVD

  Systemy do pipetowania Eppendorf zgodne z EU-IVD mogą ułatwiać spełnianie wymogów dokumentacyjnych i akredytacyjnych podczas wykonywania operacji pipetowania w laboratorium klinicznym lub diagnostycznym, np. dzięki dołączanemu certyfikatowi CE. Dzięki końcówkom do pipet epT.I.P.S.® zgodnym z EU-IVD możesz zawsze być pewnym odtwarzalności wyników.

  Przegląd końcówek do pipet EU-IVD

  * Końcówki do pipet epT.I.P.S. pakowane w formie Reloads, Box, Set, Singles i Racks zostały specjalnie zaprojektowane do przenoszenia cieczy bez ryzyka zanieczyszczeń, a w szczególności do próbek pochodzących z ludzkiego ciała oraz reagentów wykorzystywanych w diagnostyce in vitro, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z urządzenia do diagnostyki in vitro w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Wspomniane wyżej końcówki epT.I.P.S. są uznawane za urządzenia do diagnostyki in vitro zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.

  Końcówki do pipet General Lab Product

  Przeznaczone do operacji pipetowania w celach naukowych, niezależnie od typu laboratorium. Zarówno w badaniach podstawowych i edukacji, jak i pracach badawczo-rozwojowych w laboratoriach przemysłowych - systemy do pipetowania GLP złożone z pipet Eppendorf GLP oraz końcówek do pipet epT.I.P.S. GLP zapewniają maksymalną precyzję i odtwarzalność, na której możesz polegać.

  Przegląd General Lab Products

  Wirówki zgodne z EU-IVD

  Innowacyjna technologia, niezawodna wydajność i najwyższy poziom ergonomii i komfortu podczas rozdziału próbek pochodzących z ludzkiego ciała w zastosowaniach IVD w Unii Europejskiej.

  Przegląd wirówek EU-IVD

  * Centrifuge służy do rozdzielania mieszanin substancji o różnej gęstości, a w szczególności do przetwarzania i analizowania próbek pochodzących z ludzkiego ciała w ramach diagnostyki in vitro, w celu zapewnienia, że stosowane urządzenie do diagnostyki in vitro może być użyte zgodnie z jego przeznaczeniem.Ta wirówka jest urządzeniem do diagnostyki in vitro zgodnie z Dyrektywą 98/79/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.

  Wirówki General Lab Product

  Szeroki wybór, od wirówek osobistych o małej pojemności po wysoce wydajne urządzenia do zastosowań naukowych i przemysłu.

  Przegląd wirówek General Lab Product

  Pipety zgodne z EU-IVD

  50 lat innowacji umożliwiło nam dostarczanie jednych z najbezpieczniejszych i najbardziej ergonomicznych pipet manualnych przeznaczonych do rozdziału próbek pochodzących z ludzkiego ciała w ramach zastosowań IVD w Unii Europejskiej.

  Przegląd pipet EU-IVD

  * Pipeta została zaprojektowana i skonstruowana z myślą o redukcji zanieczyszczeń podczas pobierania próbek cieczy, zwłaszcza w przypadku próbek ludzkich oraz odczynników stosowanych w badaniach diagnostycznych in vitro, i zapewnieniu właściwego użycia przyrządu stosowanego do diagnozy in vitro. Pipeta jest wyrobem medycznym używanym do diagnozy in vitro, zgodnym z dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r.

  Pipety General Lab Product

  Szeroki wybór precyzyjnych urządzeń, od jednokanałowych pipet o stałej objętości, po wielokanałowe pipety o zmiennej objętości, przeznaczonych do zastosowań badawczych w nauce i przemyśle. 

  Przegląd General Lab Product

  Bezpieczne korzystanie z wirówki

  Praca w laboratoriach diagnostyki klinicznej często odbywa się na próbkach potencjalnie zakaźnych, takich jak krew i inne płyny ustrojowe. Dowiedz się, w jaki sposób optymalnie zabezpieczyć pracowników.

  Dowiedz się więcej

  Pracujesz z cieczami sprawiającymi problemy?

  Używanie cieczy o lepkości, lotności, napięciu powierzchniowym lub gęstości różniących się od właściwości wody może negatywnie wpływać na precyzję i powtarzalność wyników pipetowania. Odpowiedni dobór narzędzia ma krytyczne znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników. Przeczytaj opracowane przez nas Fakty Dotyczące Pipetowania, aby zwiększyć dokładność i odtwarzalność.

  Dowiedz się więcej

  Wpływ jakości końcówki na wyniki

  Często się zdarza, że dane eksperymentalne nie są odtwarzalne, nawet pomimo sprawdzenia wszystkich zmiennych w procedurze. W wielu przypadkach zakłada się, że to nie system pipetujący jest źródłem błędu, o ile końcówka dobrze pasuje do pipety. Jednakże samo wizualne dopasowanie końcówki do pipety nie świadczy jeszcze o precyzji i dokładności wyników pipetowania podczas pracy z systemem pipetującym.

  Dowiedz się więcej