ep Dualfilter T.I.P.S.<sup>®</sup> SealMax, 2 – 100 µL

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, 2 – 100 µL

ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax, PCR clean/Sterile, 2 – 100 µL, 53 mm, żółty, 960 końcówki (10 statywy × 96 końcówki)

  • Skuteczna ochrona przed cieczami
  • Skuteczna ochrona przed aerozolami1) i biocząsteczkami
  • Brak dodatków mogących hamować reakcję PCR
  • Ochrona pipety przed agresywnymi środkami chemicznymi, w przypadku pobrania nadmiernej ich ilości
  • Dostępne w stopniu czystości PCR clean/Sterile (sterylne i wolne od pirogenów)
  • Ciągła kontrola każdej partii produkcyjnej przeprowadzana przez niezależne laboratorium gwarantuje wysoką czystość i jakość
  • Certyfikaty czystości poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na: www.eppendorf.com/certificates
  • Certyfikat skuteczności filtra zgodny z normą EN 1822 jest dostępny na: www.eppendorf.com/certificates

7000 epPoints