Precyzyjne i powtarzalne pipetowanie cieczy stwarzających problemy

Pipety działające na zasadzie poduszki powietrznej są najczęściej stosowanym rodzajem pipet w laboratoriach na całym świecie i zapewniają bardzo dokładne pipetowanie w większości zastosowań. Jednakże precyzja i powtarzalność pipetowania mogą ulegać pogorszeniu w przypadku pracy z cieczami, które różnią się od wody pod względem lepkości, lotności, napięcia powierzchniowego i gęstości. W takich sytuacjach, a także w przypadku pienienia się cieczy, proces pipetowania oraz dokładność wyników można poprawić stosując pipety działające na zasadzie wyporu bezpośredniego. Pipety działające na zasadzie wyporu bezpośredniego eliminują również ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych i zabezpieczają użytkownika i urządzenie przed cieczami stanowiącymi zagrożenie. Poniżej opisano sposoby radzenia sobie z takimi cieczami, nawet jeśli dysponujesz wyłącznie pipetą działającą na zasadzie poduszki powietrznej.

Poduszka powietrzna a wypieranie bezpośrednie

Działanie na zasadzie poduszki powietrznej

Popularne pipety działają na zasadzie poduszki powietrznej.
Tłok jest oddzielony od cieczy przez poduszkę powietrzną. Poduszka powietrzna rozszerza się lub kurczy w zależności od zmian wilgotności i temperatury. Ma to wpływ na dozowaną objętość. Pipety Eppendorf działające na zasadzie poduszki powietrznej (Research plus®, Reference®2, Xplorer® i epMotion®) korzystają z bardzo małej poduszki powietrznej, co pozwala ograniczyć ryzyko błędu. Oprócz tego można je łatwo dostosować do specjalnych cieczy za pomocą oddzielnej regulacji użytkownika. Przywrócenie regulacji fabrycznej zajmuje mniej, niż minutę.

Działanie na zasadzie wyporu bezpośredniego

W systemach działających na zasadzie wyporu bezpośredniego tłok końcówki
wchodzi w bezpośredni kontakt z cieczą, bez użycia poduszki powietrznej. Ryzyko zanieczyszczenia pipety jest przez to wyeliminowane. Firma Eppendorf stosuje tę zasadę działania w urządzeniach Multipette® (Ameryka Północna: Repeater®), Biomaster®, Varipette® (Ameryka Północna: Maxipettor®).

Pobierz plakat

 

Lepkość

Click to enlarge
 • Problem: Ciecze lepkie (np. glicerol) powodują duże opory przepływu.
 • Obserwacja: Nieznany jest czas wymagany do pełnego pobrania cieczy do końcówki; na ściankach końcówki pozostaje pobierana ciecz.
 • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Pracuj wolno, korzystaj z pipetowania odwrotnego
 • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Uszczelka tłoka usuwa całą ciecz z końcówki

Application Note 386

Application Note 211

Video

Gęstość

Click to enlarge
 • Problem: Gęstość cieczy (np. etanol) ma wpływ na rozmiar poduszki powietrznej.
 • Obserwacja: Pietowana jest zbyt mała / zbyt duża objętość.
 • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Wyreguluj pipetę pod kątem używanej cieczy (uzyskujesz w ten sposób pipetę do dozowania jednej wyregulowanej objętości).
 • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Brak poduszki powietrznej rozwiązuje problem.

Application Note 242

User Adjustement: Reference 2

User Adjustement: Research Plus

Video

Ciśnienie par nasyconych

Click to enlarge
  • Problem: Ciecze o wysokim ciśnieniu par nasyconych (np. aceton) powodują rozszerzania się poduszki powietrznej.
  • Obserwacja: Ciecz kapie z pipety.
  • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Zwilż wstępnie końcówkę co najmniej 5 razy, stosuj pipetowanie odwrotne (lepsza dokładność, ale nadal występuje kapanie).
  • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Brak poduszki powietrznej rozwiązuje problem.

  Video

  Zagrożenia

  Click to enlarge
   • Problem: Ryzyko zanieczyszczenia pipety przez aerozole.
   • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Użyj końcówek z filtrami o dużej skuteczności (np. ep  Dualfilter T.I.P.S.®).
   • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Ciecze są bezpiecznie zamknięte wewnątrz końcówki dozownika dzięki uszczelce tłoka.

   Application Note 327

   Video

   Zawartość detergentów

   Click to enlarge
    • Problem: Detergenty zmniejszają napięcie powierzchniowe wody. W końcówce pozostają resztki cieczy.
    • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Użyj końcówek zapewniających mniejsze przyleganie (np. epT.I.P.S.® LoRetention).
    • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Uszczelka tłoka usuwa całą ciecz z końcówki

    Applicatipon Note 218

    Application Note 192

    Video

    Pienienie

    Click to enlarge
    • Problem: ciecz pieni się podczas przenoszenia. Trudno jest dokładnie dozować próbkę.
    • Zapobieganie w przypadku pipet działających na zasadzie poduszki powietrznej: Pipetowanie odwrotne.
    • Zalecamy pipety wyporu bezpośredniego: Skok odwrotny i pozostały zapewniają miejsce na ewentualną pianę, a uszczelka tłoka usuwa całą ciecz z pipety.