Oferta promocyjna na pipety manualne

250_167_pipety.jpg

03.09.2018 - 31.12.2018 | Pipety

Dotyczy wszystkich pipet zmiennoobjętościowych 1, 8 i 12-kanałowych Eppendorf Research® plus (General Lab Product), przeznaczonych  do zastosowań badawczych  w nauce i przemyśle oraz pipet z certyfikatem CE/IVD, zaprojektowanych z myślą o redukcji  zanieczyszczeń podczas pobierania próbek cieczy, zwłaszcza próbek ludzkich, a także odczynników stosowanych w badaniach diagnostycznych in vitro- badaniach zgodnych z dyrektywą 98/79/WE.

Lista produktów objętych promocją wraz z numerami katalogowymi i cennikiem dostępna jest w ulotce promocyjnej.