Certyfikaty

Liczba norm, wytycznych i regulacji dotyczących laboratoriów biologicznych, diagnostycznych i przemysłowych stale rośnie, w związku z czym istnieje potrzeba wykazywania zgodności z tymi wymogami. 

Wszystkie certyfikaty dostępne do pobrania na tej stronie są podzielone na cztery kategorie:

Poniżej można znaleźć ogólne certyfikaty jakości plastikowych materiałów zużywalnych Eppendorf. Oprócz tego dostępne są oddzielne certyfikaty dla każdej partii produkcyjnej plastikowych materiałów zużywalnych Eppendorf w stopniach czystości Sterile, PCR clean, Biopur® i Protein-free.