Certyfikaty

Liczba norm, wytycznych i regulacji dotyczących laboratoriów biologicznych, diagnostycznych i przemysłowych stale rośnie, w związku z czym istnieje potrzeba wykazywania zgodności z tymi wymogami. 

Wszystkie certyfikaty dostępne do pobrania na tej stronie są podzielone na cztery kategorie:

Jak mogę znaleźć certyfikat odpowiedniej partii produkcyjnej, którego szukam?

W zależności od stopnia czystości plastikowych materiałów zużywalnych Eppendorf zapewniamy ogólne certyfikaty jakości lub oddzielne certyfikaty dla każdej partii produkcyjnej. W przypadku plastikowych materiałów zużywalnych Eppendorf w stopniu czystości “Eppendorf Quality” zapewniamy tylko ogólne certyfikaty jakości.

Oprócz tego dostępne są oddzielne certyfikaty dla każdej partii produkcyjnej plastikowych materiałów zużywalnych Eppendorf w stopniach czystości Sterile, PCR clean, Biopur® i Protein-free. Są one wydawane przez zatwierdzone laboratorium zewnętrzne.

  • Numer partii znajduje się na etykiecie składanego pudełka zawierającego plastikowe materiały zużywalne.
  • Numer partii zaczyna się od pojedynczej litery, po której następuje ciąg sześciu cyfr zakończonych pojedynczą literą (na przykład: "A123456B").
  • Aby uzyskać certyfikat dla określonej partii, wpisz numer partii (kombinację litera/cyfry/litera) w pole poniżej.


Zamów certyfikat partii produkcyjnej:

Nie możesz znaleźć numeru partii?
Prosimy o kontakt pod adresem certificates@eppendorf.de