Sterile

Materiały zużywalne Eppendorf w stopniu czystości Sterile są sterylizowane poprzez napromieniowanie lub gazowanie tlenkiem etylenu zgodnie z ISO 11137 lub ISO 11135 z poziomem zapewnienia sterylności (SAL) wynoszącym 10-6. Do każdej partii produktów sterylnych jest dołączany oddzielny certyfikat. Procedury testowania sterylności są zgodne z wymogami Ph. Eur. 2.6.12 (Farmakopea Europejska) i USP (Farmakopea Stanów Zjednoczonych).

Sterylność oznacza warunki aseptyczne, czyli brak żywych organizmów. Podczas sterylizacji czynniki zakaźne, takie jak grzyby, bakterie lub wirusy, które mogą wpływać negatywnie na hodowle komórek, żywność, ale również na standardowe reakcje w biologii molekularnej, są skutecznie eliminowane.

Oprócz tego każda partia produkcyjna jest testowana na nieobecność* endotoksyn, zgodnie z Ph. Eur. 2.6.14, aby potwierdzić brak* obecności pirogenów.

Nieobecność endotoksyn jest konieczna, aby uzyskać odtwarzalne, wiarygodne wyniki w hodowli komórek, ale również w wielu zastosowaniach w farmakologii i naukach medycznych.

Ponadto produkty Eppendorf Sterile spełniają kryteria jakości wyznaczone dla standardowych materiałów zużywalnych. Wymogi dotyczące zwilżalności, szczelność dla cieczy, dokładności, odporności chemicznej itp. są całkowicie spełniane.

Dopiero po przejściu wszystkich niezbędnych testów, materiały zużywalne mogą być oznaczone pieczęcią "Sterile", która upewnia Klientów, że materiały zużywalne Eppendorf nadają się do bezpośredniego użycia do eksperymentów i analiz, bez konieczności dokonywania żadnych dalszych procedur przygotowawczych. Każda partia jest oczywiście certyfikowana przez akredytowane laboratorium zewnętrzne.

Certyfikaty poszczególnych partii produkcyjnych są dostępne na żądanie na naszej stronie internetowej.

Materiały zużywalne Sterile są zalecane do: hodowli komórek, zastosowań w mikrobiologii, biologii molekularnej itp.

*słowo „brak/nieobecność“ w kontekście klas czystości oznacza, że badanie wykazało zgodność w granicach wykrywalności. Dowiedz się więcej


Przejdź do naszych produktów


Produkty dostępne w stopniu czystości Sterile to np.: