Plany Serwisowe

Usługi konserwacji i certyfikacji

Konserwacja profilaktyczna to seria zaplanowanych w czasie zadań serwisowych, których celem jest zapobieganie nieoczekiwanym awariom poprzez rutynowe wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz wczesne wykrywanie problemów. Eppendorf oferuje programy usług konserwacji mających na celu utrzymanie pełnej sprawności Twojego urządzenia.

Nasze globalne usługi kwalifikacji i certyfikacji pomagają uzyskać zgodność z wymogami regulacyjnymi i normami. Standaryzacja pracy umożliwia łatwiejszą walidację systemu, od wdrożenia, do zakończenia eksploatacji. 

Możesz mieć pewność, że dzięki regularnej konserwacji, kalibracji, kwalifikacji i certyfikacji przeprowadzanej przez techników serwisowych szkolonych i certyfikowanych bezpośrednio przez producenta Twoje urządzenia precyzyjne będą nieustannie osiągać odtwarzalne wyniki.

Nowość: Nasz nowo opracowany program umów serwisowych o zasięgu globalnym pozwala nam teraz oferować najlepsze rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych procesów serwisowych.

Aby uzyskać dalsze informacje, przejdź do programu serwisowego konkretnego urządzenia.

Service Plans