Plany Serwisowe

Usługi konserwacji i certyfikacji

Konserwacja profilaktyczna to seria zaplanowanych w czasie zadań serwisowych, których celem jest zapobieganie nieoczekiwanym awariom poprzez rutynowe wykonywanie czynności konserwacyjnych oraz wczesne wykrywanie problemów. 

Oferowane przez nas globalne usługi certyfikacji zapewniają zgodność z wymogami prawnymi i normami. Standaryzacja pracy umożliwia łatwiejszą walidację systemu, od wdrożenia, do zakończenia eksploatacji. 

Dzięki regularnej konserwacji, kalibracji i certyfikacji wykonywanej przez naszych wyszkolonych serwisantów masz pewność, że Twoje urządzenia pracują precyzyjnie i z odpowiednią powtarzalnością.

Firma Eppendorf oferuje programy serwisowe dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb, aby zapewnić optymalne działanie Twoich urządzeń.

Plany serwisowe