Urządzenie + Serwis = Sukces

Serwis urządzeń do manipulacji na komórkach

Konserwacja profilaktyczna

Eppendorf oferuje usługi konserwacji profilaktycznej oraz opcje umów serwisowych zapewniających stałą sprawność urządzenia i niezawodne bezpieczeństwo.  

Nowość: Globalne umowy serwisowe dla urządzeń do manipulacji na komórkach, od wersji najbardziej korzystnych cenowo po rozwiązania kompleksowe, zapewniają łatwy proces serwisowy, maksymalną dostępność urządzeń.

Nasze nowe umowy serwisowe:

  • “AdvancedCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; 20 % zniżki na części, robociznę i koszty podróży; 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy
  • “PremiumCare” obejmuje pełny roczny program serwisowy konserwacji profilaktycznej, zapewniający niezawodność i dostępność urządzenia; części, robocizna i koszty podróży wliczone w cenę, 10 % zniżki na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) w czasie obowiązywania umowy

Nasze usługi samej konserwacji profilaktycznej:

  • "Essential Check" obejmuje sprawdzenie wszystkich głównych funkcji produktu. 
  • "Advanced Maintenance" obejmuje wszystkie usługi konserwacji profilaktycznej zapewniające pracę urządzenia zgodnie ze specyfikacją producenta.

Usługi kwalifikacji

Usługi certyfikacji obejmujące kwalifikację instalacyjną (IQ) i kwalifikację operacyjną (OQ) zapewniają spełnienie wymogów Twojego systemu zarządzania jakością poprzez potwierdzenie prawidłowego działania Twojego systemu do manipulacji na komórkach zgodnie ze specyfikacją producenta.

Go to Qualification Services

Umowy serisowe dla urządzeń do manipulacji na komórkach

Umowa serwisowa
Informacje dotyczace zamawiania

AdvancedCare
Zapewnia niezawodność i
dostępność urządzenia

PremiumCare
Zapewnia niezawodność i dostępność
urządzenia oraz możliwość planowania finansowego

Electroporator 0082 010 325 0082 010 320
Microinjector/Micromanipulator 0082 010 326 0082 010 321
Obejmuje:    
Pełna konserwacja profilaktyczna 1/rok 1/rok
Aktualizacja oprogramowania (podczas corocznej konserwacji, jeśli dotyczy)
Wsparcie priorytetowe*
Zniżka na części, robociznę, koszty podróży 20% dołączona
Części, robocizna i koszty podróży w cenie -
Zniżka na usługi dodatkowe (np. IQ/OQ) 10 % 10 %

Informacja: Nasza oferta serwisowa może się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.

*Opiera się na lokalnych warunkach biznesowych oraz praktykach "najwyższej staranności". Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalną organizacją serwisową.


Usługi konserwacji profilaktycznej dla urządzeń do manipulacji na komórkach

Usługi konserwacji profilaktycznej
Informacje dotyczące zamawiania

ESSENTIAL
CHECK
ADVANCED
MAINTENANCE
Electroporators 0082 010 003 0082 010 004
Microinjectors/Micromanipulators 0082 010 013 0082 010 014
External Checks and Maintenance    
Cleaning of housing
Checking of key board  
Visual inspection of display  
Stability test
Internal Equipment and Fittings    
Cleaning of internal assemblies  
Leak-tightness test (CellTram®/FemtoJet®)
Oil exchange (CellTram® Oil/vario)
Inspection of contacts (Electroporator)  
Software upgrade  
Functional Check    
Motor module test (Micromanipulator)
System test
Memory    
Analysis of error statistics
Documentation    
Check List provided
Dated service sticker to confirm Eppendorf service

Uwaga: Ta tabela zawiera tylko najważniejsze działania serwisowe wykonywane w ramach planu. Dostarczany raport serwisowy będzie zawierać kompletną listę przeprowadzonych działań serwisowych.
Informacja: Nasze oferty serwisowe mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu.