Dekontaminacja

 

Zagrożenie dla zdrowia z powodu zanieczyszczenia urządzenia

1. Stosuj się uwag zawartych w certyfikacie dekontaminacji. Możesz go znaleźć w formie PDF poniżej.

2. Poddaj dekontaminacji wszystkie elementy, które zamierzasz wysłać.

3. Dołącz do paczki całkowicie wypełniony certyfikat dekontaminacji.


Uszkodzenia z powodu nieprawidłowego pakowania

Firma Eppendorf AG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym pakowaniem.

Urządzenie może być przechowywane i transportowane wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Opakowanie transportowe można zamówić u swojego dystrybutora Eppendorf. Numer zamówienia można znaleźć na liście części zamiennych.

 

Certyfikat dekontaminacji zwracanych towarów możesz pobrać tutaj: