Application Support

Wsparcie w zakresie zastosowania

Firma Eppendorf zapewnia swoim Użytkownikom najwyższe standardy w zakresie wsparcia produktów i aplikacji.

Nasz zespół Specjalistów ds. Zastosowania Produktów oraz wysoce wyszkolony Personel Wsparcia Produktów w międzynarodowych Centrach Wsparcia z przyjemnością posłużą Ci radą i pomocą we wszystkich kwestiach związanych z produktami Eppendorf i ich zastosowaniem. Zapytaj nas o:

  • produkty do pracy z cieczami (pipety, dozowniki, automatyczne stacje pipetujące itp.) i wirowania, a także plastikowe materiały zużywalne Eppendorf, takie jak probówki i końcówki do pipet,
  • Instrumenty do biologii molekularnej i kompletne systemy do PCR, odczynniki, materiały zużywalne, materiały do oczyszczania kwasów nukleinowych (manualnego i automatycznego), fotometry UV (instrumenty i materiały zużywalne), manipulacja komórkowa.

 

Skontaktuj się z nami