Application Support

Wsparcie w zakresie zastosowania

Firma Eppendorf zapewnia swoim Użytkownikom najwyższe standardy w zakresie wsparcia produktów i aplikacji.

Nasz zespół Specjalistów ds. Zastosowania Produktów oraz wysoce wyszkolony Personel Wsparcia Produktów w międzynarodowych Centrach Wsparcia z przyjemnością posłużą Ci radą i pomocą we wszystkich kwestiach związanych z produktami Eppendorf i ich zastosowaniem. Zapytaj nas o:

  • produkty do pracy z cieczami (pipety, dozowniki, automatyczne stacje pipetujące itp.) i wirowania, a także plastikowe materiały zużywalne Eppendorf, takie jak probówki i końcówki do pipet,
  • Instrumenty do biologii molekularnej i kompletne systemy do PCR, odczynniki, materiały zużywalne, materiały do oczyszczania kwasów nukleinowych (manualnego i automatycznego), fotometry UV (instrumenty i materiały zużywalne), manipulacja komórkowa.

Skontaktuj się z nami

Wsparcie Aplikacyjne dla epMotion

Masz kłopoty z protokołem automatycznym lub wątpliwości, jak zoptymalizować metodę epMotion®?

Chcesz wiedzieć, które metody do zestawów do NGS były już testowane, kwalifikowane i są dostępnedo użycia w epMotion?

Możesz skorzystać z naszych porad i pomocy w programowaniu aplikacji epMotion, aby uzyskać optymalne wyniki, lub sprawdzić listę dostępnych metod, naciskając przycisk poniżej.

Skontaktuj się z działem Wsparcia Aplikacyjnego Eppendorf, aby skorzystać z pomocy naszych wysoce wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny automatyki.

Metody NGS

Skontaktuj się z działem wsparcia w zakresie automatyki