Application Support

Wsparcie w zakresie zastosowania

Firma Eppendorf zapewnia swoim Użytkownikom najwyższe standardy w zakresie wsparcia produktów i aplikacji.

Nasz zespół Specjalistów ds. Zastosowania Produktów oraz wysoce wyszkolony Personel Wsparcia Produktów w międzynarodowych Centrach Wsparcia z przyjemnością posłużą Ci radą i pomocą we wszystkich kwestiach związanych z produktami Eppendorf i ich zastosowaniem. Zapytaj nas o:

  • produkty do pracy z cieczami (pipety, dozowniki, automatyczne stacje pipetujące itp.) i wirowania, a także plastikowe materiały zużywalne Eppendorf, takie jak probówki i końcówki do pipet,
  • Instrumenty do biologii molekularnej i kompletne systemy do PCR, odczynniki, materiały zużywalne, materiały do oczyszczania kwasów nukleinowych (manualnego i automatycznego), fotometry UV (instrumenty i materiały zużywalne), manipulacja komórkowa.

Skontaktuj się z nami

Application Support for epMotion

Are you having trouble with an automated protocol or are not sure how to optimize your epMotion® method? 

Do you want to know which NGS kit methods are already tested, qualified and available for epMotion?

We are happy to advise and assist you with the programming of your epMotion application to ensure an optimal result, or check the list of available methods by clicking the button below.

Our highly skilled automation specialists are available for you when contacting the Eppendorf Application Support.

NGS methods

Contact Automation Support