Eppendorf PhysioCare Konzept® – Centrifúgy

V roku 1964 sme predstavili našu prvú centrifúgu ako nedeliteľnú časť systému mikroliter firmy Eppendorf a zásadne sme zmenili výskumnú prax v biomedicíne na celom svete. Od tohto dňa, meno Eppendorf sa stalo synonymom tvorivého dizajnu, inovatívnych technológií a spoľahlivej práce, ktoré môžu odolať skúške času.


Nízka úroveň napĺňania

Nízka úroveň napĺňania centrifúgy umožňuje jednoduché napĺňanie s rotormi, nádobami a/alebo nádobami so vzorkami. Čím sú väčšie a ťažšie rotory a nádoby, tým dôležitejšia je nízka úroveň napĺňania.


Výška pre prístup do veka centrifúgy

Otvorené veko centrifúgy musí byť na takú vzdialenosť, aby sa mohlo ľahko dočiahnuť normálne vysokým človekom.


Sila zatvárania veka centrifúgy

Špeciálne pri multifunkčných centrifúgach, zatvárací mechanizmus veka musí vyžadovať upotrebenie malej sily.


Rýchle a ľahké zatváranie rotora

Rotorové veká QuickLock sa zatvárajú len s 1/4 otáčky.To nielenže vám šetrí čas pri každodennom používaní, ale tiež chráni ruku od opakujúceho zaťaženia.


Váha rotoru

Nízka váha rotoru kvôli jeho dutej vnútornej štruktúre zabezpečuje jednoduchšiu prácu pri výmene rotora.


Adaptéry s farebným kódovaním

Rôzne sfarbené adaptéry pre rôzne rozmery nádob dávajú možnosť priameho a rýchleho výberu adaptéru.


Štandardný užívateľský interfejs

Štandardizované užívateľské interfejsy umožňujú prácu s rôznymi nástrojmi podľa možnosti čo najjednoduchšiu.


Ľahký prístup pre núdzové otváranie

V prípade poruchy dodávky prúdu, núdzové otváranie musí byť ľahko dostupné, t.j. v prednej časti, alebo na prednej strane centrifúgy.