Eppendorf PhysioCare Concept® – Pipety

Ako tvorcovia systému mikroliter, my vo firme Eppendorf máme viac ako päťdesiatročnú skúsenosť v precíznom ručnom aj automatickom pipetovaní/dávkovaní a prenášaní najmenších množstiev tekutín. Štandardy kvality firmy Eppendorf (napríklad pokyny pre precíznosť a presnosť) kategoricky prekračujú štandardy potrebné na dosiahnutie týchto výsledkov a zaručujú reprodukovateľnosť, na ktorú si naši klienti zvykli spoliehať.


Pracovná sila v laboratóriu

Pipety s rôznym objemom, rovnako aj ručné a elektrónne druhy pipiet, sú najviac využívaný nástroj v každodennej rutinnej práci v laboratóriu. Preto je potrebné venovať pozornosť ergonomickému dizajnu pipety, ako aj jej ergonomickému využitiu.


Pipeta s farebným kódovaním

Štandardizované špecifické farebné kódy pipiet dovoľujú jednoduchú identifikáciu potrebnej pipety a jej objemu. Krabice so špičkami pipiet majú rovnaký špecifický farebný kód.


Farebné kódovanie krabíc so špičkami

Štandardizované špecifické farebné kódy krabíc so špičkami dovoľujú jednoduché identifikovanie potrebných objemov špičiek. Pipeta, na ktorú sa umiestňuje špička má ten istý špecifický farebný kód.


Odpružený kónus špičky

Zabudovaná podložka v kónuse špičky znižuje silu, ktorú užívateľ musí vynaložiť pri upevňovaní špičky.


Zóna uchopenia

Zóna uchopenia pipety musí zodpovedať ruke užívateľa. Ergonomický dizajn tejto časti pipety má rozhodujúci význam pre prácu bez stresu.


Váha pipety

Vzhľadom k tomu, že pipety sa používajú niekoľko hodín denne, nízka váha  nástroja má rozhodujúci význam pre uľahčenie prstov rúk a svalov ruky.


Nevyhnutná sila pre prácu

Malá sila, potrebná pre riadenie tlačidiel, uľahčuje prsty užívateľa.


Displej objemu

4-cifrový displej so zväčšovacím oknom pre jednoduchú identifikáciu objemu


Znak pre reguláciu/kalibrovanie

Jasná identifikácia stavu kalibrovania/regulovania pipety pre spoľahlivé výsledky.