Eppendorf PhysioCare Concept® – Skúmavky®

Spotrebné materiály firmy Eppendorf sú výsledkom viac ako 50 rokov nepretržitého zdokonaľovania a rozvoja.V roku 1963 bola vyrobená séria inovatívnych spotrebných materiálov, začínajúc s legendárnymi „Eppi“, ktoré sa hodia na všetky štandardné laboratórne procedúry. Odvtedy neustále zlepšujeme pracovné procesy a výsledky z pokusov. Najčistejšie výsledky z analýz nie sú dosiahnuté náhodou. Spotrebné materiály firmy Eppendorf s jedinečnými vlastnosťami robia každodennú rutinnú prácu rýchlejšiu, jednoduchšiu a spoľahlivejšiu. Vďaka vyvarovaniu všelijakým klzným činidlám, zmäkčovadlám a biocídom vo výrobe, nebezpečenstvo chemického vyluhovania vo vzorke je obmedzená do minimuma. Rôzne stupne čistoty sú v súlade s rôznymi požiadavkami v laboratóriách. Presvedčte sa, že ste si vybrali správne materiály v súlade s vašimi aplikáciami a získajte každýkrát spoľahlivé výsledky.


Spotrebné materiály

Používajú sa v každodennej rutinnej práci

Napriek tomu, že spotrebné materiály nezodpovedajú na klasický ergonomický prístup vo vzťahu k váhe alebo úrovni hluku, existujú aj niektoré aspekty, ktoré sa musia vziať do úvahy, keď sa v laboratóriu pracuje so spotrebnými materiálmi.


Matrica OptiTrack

MTP a DWP

Výrazne kontrastné alfanumerické označovanie jamiek dovoľuje do 30% rýchlejšie identifikovanie jamiek a menej chýb pri pipetovaní.


Hrana veka

Kónické skúmavky 15 mL a 50 mL

Viečka s plochými stranami s drážkami pomáhajú k optimálnej ergonomickej práci užívateľa.


Otváranie veka

Mikroskúmavky

Jednoduchá, praktická a ergonomická práca s jednou rukou s mikroskúmavkou (0,2 dо 5 mL) dovoľuje rýchle spracovanie bez zaťaženia p rstov a svalov zápästia.


Farebné kódovanie skúmaviek pre skladovanie

Mikroskúmavky

Rôzne farby mikroskúmaviek dávajú možnosť jednoduchého odhaľovania vzoriek. Napríklad DNA vzorky sa skladujú v priezračných skúmavkách, proteínové vzorky sa skladujú v modrých skúmavkách, buffery sa skladujú v žltých skúmavkách.


Značenie skúmaviek

Mikroskúmavky а kónické skúmavky

Jasné značenie umožňuje bezpečnú identifikáciu vzoriek. Natlačené papierové etikety s priehľadnou páskou namiesto nadpisov, napísané ručne, je možné prečítať každou osobou v laboratóriu. Každá skúmavka musí byť označená najmenej s menom vzorky, dátumom, majiteľom a ak je nevyhnutné s koncentráciou.


Kontrastný nápis

Kónické skúmavky

Dosť často viečka kónických skúmaviek sa využívajú pre značenie. Bledosivé viečka zabezpečujú vysoký kontrast pre viaceré farby na písanie - ľahké čítanie, menej chýb.