O spoločnosti Eppendorf

O spoločnosti Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.

Naša spoločnosť, Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. so sídlom v Říčanech u Prahy, bola založená dňa 1. 1. 2008 ako výhradný zástupca na predaj a servis nami vyrobeného tovaru a to na území Českej republiky a Slovenska.

Poskytované služby:

  • Predaj a marketing pre všetky laboratóriá mimo oblasť rutinnej in vitro diagnostiky
  • Aplikačná podpora spoločnosti MEDESA s.r.o. pri jej predaji výrobkov Eppendorf
  • Predaj ostatným distribútorom a jej aplikačná podpora
  • Predvedenie výrobkov na Vašom pracovisku
  • Zapožičanie výrobkov pre vybrané postgraduálne semináre a usporiadanie školení
  • Všetku dokumentáciu k výrobkom Eppendorf (bezpečnostné listy, prehlásenia o zhode, originálne návody v rôznych jazykoch aj v slovenčine, aplikačné protokoly a pod.)
  • Validácia a kalibrácia pipiet, centrifúg a ďalších výrobkov Eppendorf

Zastúpenie na Slovensku

Eppendorf Czech & Slovakia s. r. o. - org. zložka

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 911 181 474
E-mail: eppendorf@eppendorf.sk

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Identifikačné číslo: 44701420, DIČ: 4020247979, IČ DPH: SK 4020247979
Číslo účtu (EUR): 123-8138240257/0100
IBAN: CZ89 0100 0001 2381 3824 0257, Komerční banka, a. s., Česká republika