Certifikáty

 

Počet noriem, smerníc a predpisov týkajúcich sa biologických, diagnostických a priemyselných laboratórií sa neustále zvyšuje a z toho dôvodu musíme byť schopní predložiť dôkaz o splnení týchto požiadaviek. 

Certifikáty, ktoré si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke sú rozdelené do štyroch kategórii:

Nižšie nájdete všeobecné certifikáty kvality pre plastový spotrebný materiál Eppendorf. Pre triedy čistoty "Sterile, PCR clean, Biopur® a Protein-free" poskytujeme špecifické certifikáty podľa šarží.

General Quality Certificates

31 Dokumentov
General Certificate of Quality - Eppendorf Tubes
0.1 MB
Certificate of Quality - Eppendorf Laboratory Consumables (Statement on BSE/TSE)
0.2 MB
Certificate of Quality - Eppendorf Tubes® - Typical values of trace metal release
0.1 MB
Certificate of Quality - Eppendorf Laboratory Consumables (PFAS Statement)
0.1 MB
Certificate of Quality - Eppendorf Laboratory Consumables (Nitrosamin Statement)
0.1 MB
Certificate of Quality - Centrifuge Bottles
0.1 MB
General Certificate of Quality - CryoStorage Vials
0.1 MB
General Certificate of Quality - Eppendorf Plates
0.1 MB
General Certificate of Quality - PCR Consumables
0.1 MB
General Certificate of Quality - epTIPS Motion
0.3 MB
General Certificate of Quality - EPA/HEPA Standard of ep Dualfilter T.I.P.S.
0.2 MB
General Certificate of Quality - epT.I.P.S.
0.1 MB
General Certificate of Quality - Eppendorf Consumables
0.1 MB
General Certificate of Quality - FN1 motifs Cell Culture Consumables
0.1 MB
General Certificate of Quality - Combitips advanced, ViscoTip
0.1 MB
General Certificate of Quality - Cell Culture Consumables
0.1 MB
General Certificate of Quality - Mastertip
0.1 MB
General Certificate of Quality - Cell Imaging Consumables
0.3 MB
General Certificate of Quality - Serological Pipets
0.1 MB
Certificate of Quality-Product Specifications - UVette
0.1 MB
Certificate of Quality-Product Specifications - ep Dualfilter T.I.P.S.
0.2 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - epT.I.P.S.
0.1 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Eppendorf Plates
0.1 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Combitips advanced, Viscotip
0.1 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Serological Pipets
0.4 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Cell Culture Consumables
0.1 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Detection Consumables
0.1 MB
Certificate of Quality - Typical Value of Trace Metals - Cell Imaging Consumables
0.1 MB
General Certificate of Quality- ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Racks IVD
0.1 MB
General Certificate of Quality- EPA/HEPA Standard of ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax Racks IVD
0.1 MB

General Certificates of Purity

Declaration of conformity

IVD-variant - Valid for EU/EFTA (CHE/ISL/LIE/NOR) and RUS/UKR/BLR