Certifikáty

Počet noriem, smerníc a predpisov týkajúcich sa biologických, diagnostických a priemyselných laboratórií sa neustále zvyšuje a z toho dôvodu musíme byť schopní predložiť dôkaz o splnení týchto požiadaviek. 

Certifikáty, ktoré si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke sú rozdelené do štyroch kategórii:

Ako nájdem certifikát pre špecifickú šaržu?

V závislosti od triedy čistoty plastového spotrebného materiálu Eppendorf poskytujeme všeobecné certifikáty kvality a špecifické certifikáty podľa šarží. Pre plastový spotrebný materiál Eppendorf triedy čistoty "Eppendorf Quality" poskytujeme len všeobecný certifikát kvality.

Pre triedy čistoty "Sterile, PCR clean, Biopur® a Protein-free" poskytujeme špecifické cetrifikáty podľa šarží, ktoré vydáva externé akreditované laboratórium.

  • Číslo šarže sa nachádza na krabici s plastovým spotrebným materiálom.
  • Číslo šarže začína písmenom, pokračuje sériou šiestich čísel a končí písmenom (napr. "A123456B").
  • Pre získanie špecifického certifikátu, zadajte číslo šarže (podľa vyššie uvedeného kľúča) do kolonky nižšie.


Požiadať o certifikát platný pre šaržu:

Nepodarilo sa nájsť číslo šarže?
Kontaktujte nás na certificates@eppendorf.de