Certifikáty

Počet noriem, smerníc a predpisov týkajúcich sa biologických, diagnostických a priemyselných laboratórií sa neustále zvyšuje a z toho dôvodu musíme byť schopní predložiť dôkaz o splnení týchto požiadaviek. 

Certifikáty, ktoré si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke sú rozdelené do štyroch kategórii:

Certifikát konformity zaručuje, že pipeta identifikovaná sériovým číslom bola dôkladne preverená a validovaná podľa systému "Eppendorf Quality Assurance" a gravimetrickým testom. Certifikáty konformity pre pipety a dávkovače na stiahnutie tu.