Certifikáty

Počet noriem, smerníc a predpisov týkajúcich sa biologických, diagnostických a priemyselných laboratórií sa neustále zvyšuje a z toho dôvodu musíme byť schopní predložiť dôkaz o splnení týchto požiadaviek. 

Certifikáty, ktoré si môžete stiahnuť na tejto webovej stránke sú rozdelené do štyroch kategórii:

Všetky SmartBlock a ThermoMixer F-verzie firmy Eppendorf sa zasielajú štandardne so špecifickým certifikátom. Ak potrebujete kópiu tohto certifikátu, vyberte SmartBlock alebo Eppendorf ThermoMixer F z rozbaľovacieho menu. Potom zadajte špecifické sériové číslo. Toto sériové číslo sa nachádza v dolnej časti SmartBlock alebo v dolnej časti Eppendorf ThermoMixer F.

Teraz môžete stiahnuť kópiu Vášho certifikátu.

Ak máte iné otázky, neváhajte a kontaktujte oddelenie Aplikační podpory firmy Eppendorf.