Dekontaminácia

Zdravotné riziko vyplývajúce z kontaminovaných zariadení 

1. Preštudujte si certifikát. Nájdete ho ako PDF súbor nižšie.
2. Dekontaminujte všetky diely, ktoré chcete odoslať.
3. Plne vyplnený certifikát o dekontaminácii vložte do balenia.


Poškodenie ako výsledok nesprávneho zabalenie produktu

Spoločnosť Eppendorf AG nenesie zodpovednoť za poškodenie spôsobené nesprávnym zabalením produktu.
Zariadenie je možné uchovávať a prepravovať len v jeho pôvodnom obale.

Obaly vhodné na prepravu produktu si môžete objednať od distribučných partnerov spoločnosti Eppendorf. Číslo objednávky nájdete na zozname náhradných dielov.


Tu si môžete stiahnuť certifikát o dekontaminácii vráteného tovaru: