Zabezpečte produktivitu vášho systému pre bioprocesy!

Plány pre produktivitu bioprocesov

Vysokotechnologické produkty vyžadujú prvotriednu obsluhu, aby bolo zaručené, že výsledky ich práce sú optimalizované. Klienti sa môžu spoľahnúť na Eppendorf Service na  výnimočnú  podporu  ich produktov pre bioprocesy,  počnúc spustením systému.  Služby sa pohybujú od technickej údržby a odstraňovania problémov do rýchlej dodávky náhradných dielov  a pre klienta špecifických systémov údržby.

Preventívna údržba

Tak ako pri všetkých zložitých technických systémoch, zariadenie pre bioprocesy firmy Eppendorf sa musí pravidelne udržiavať, aby sa zachovali všetky časti v dobrom pracovnom stave. Vďaka tejto údržbe sa predchádza nákladným prestojom a prispieva sa k zachovaniu hodnoty produktov. Doporučujeme komplektnú prevenciu jedenkrát ročne. Okrem toho, my stimulujeme spotrebiteľov k vykonávaniu jednotlivých úkonov údržby pred každou pracovnou fázou alebo v pravidelných intervaloch (napríklad každý mesiac). Budeme radi, ak by sme mohli poradiť aj vám.