Udržujte svoj proces v pohybe

Plány výkonnosti epMotion®

Preventívna údržba

Plány výkonnosti epMotion ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš systém epMotion pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Kalibrácia

Dávkovacie nástroje sú precízne zariadenia. Z toho dôvodu sa o nich treba pravidelne starať a kalibrovať, čo zaručí ich trvale vysokú precíznosť a presnosť. Kalibráciu dávkovacích nástrojov možno vykonať podľa ISO 8655 so štandardami od NIST podporujúcimi SLP dokumentáciu.

Plán certifikácie epMotion® GXP

Certifikačné služby

Národné a medzinárodné úrady si vyžadujú súlad aktuálne platnej legislatívy, smerníc a noriem v regulovaných oblastiach, čo sa týka kontroly platnosti počítačových systémov. Spoločnosť Eppendorf ponúka globálne certifikačné služby podľa FDA 21 CFR časť 11, EU SVP prílohy 11, SLP a GAMP® 5, ktoré zaručujú uniformitu štandardizovanej činnosti. Pomáhame zjednodušiť  kontrolu platnosti, počnúc zavedením  bodu vypnutia, podporu kvalifikácie pre inštaláciu a prevádzku (IQ/OQ) procesov pre prístroj a softvér. Celá kvalifikácia bude podrobne zdokumentovaná a pracovníci budú rozsiahlo zaškolení a certifikovaní.

Plán certifikácie

Naše balíčky pokrývajú všetky služby od kvalifikácie prístrojov až po školenie užívateľov:

  • Inštalačná a operačná kvalifikácia (IQ/QQ)
  • epMotion® GxP – single channel dispensing tool calibration
  • epMotion® GxP - 8-channel dispensing tool calibration
  • epMotion®/epBlue™ User Starter Training
  • epMotion® GxP User and Administrator Lab and Administrator IT Training
  • Lab Automation Seminár/kurz v školiacom stredisku spoločnosti Eppendorf 
  • epMotion® GxP Seminár/kurz
  • epMotion® Aplikačná podpora

Kontaktujte servisný tím spoločnosti Eppendorf

Plány výkonnosti epMotion® 96 

Údržba a Overovanie

Eppendorf epMotion 96 je poloautomatické elektronická pipeta pre rýchle a precízne paralelné spracovanie mikroplatničiek s 96 kanálmi. Dôrazne doporučujeme pravidelnú údržbu a overovanie presnosti a precíznosti vášho systému, aby sa zaručilo, že je váš systém prevádzkovaný podľa špecifikácii. Spoločnosť Eppendorf ponúka celú škálu služieb pre rôzne požiadavky užívateľov vrátane vhodnej dokumentácie GLP.

 Kontaktujte servisný tím spoločnosti Eppendorf