Precízne a presné prístroje vám zaručia úspech!

Plány výkonnosti cell manipulation

Preventívna údržba

Plány výkonnosti cell manipulation ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu systému cell manipulation  a dlhú životnosť prístrojov. 

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu. 
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu. 

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš  systém cell manipulation pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.