Získajte ešte viac jasu!

Plány výkonnosti fotometra

Preventívna údržba

Plány výkonnosti fotometra ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš fotometer pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Test fotometra

S pomocou sekundárnej súpravy UV-VIS filtrov budete tiež schopní overiť správnosť vlnovej dĺžky a odpovedajúcu presnosť. V prípade, že váš prístroj nespĺňa špecifikácie, nechajte ho školeným servisným technikom skontrolovať a správne nastaviť. Samotná súprava filtrov sa musí každé dva roky podrobiť prehliadke v rámci prehliadky testovacích zariadení, pretože sa jej spektrálne vlastnosti môžu s časom meniť. Vaša súprava filtrov sa musí testovať, udržovať a certifikovať priamo výrobcom vo výrobnom závode Eppendorf.