Náš servis pre vašu pohodu pri práci!

Plány výkonnosti inkubátora CO2

Preventívna údržba

Plány výkonnosti inkubátora CO2 umožňuje voľbu protokolov o preventívnej údržbe navrhnutých kontrolovať, overovať a podporovať trvalý a stabilný výkon inkubátora a optimalizáciu jeho schopností priebežne zaisťovať naprogramované parametre pestovaných kultúr.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Naša ponuka preventívnej údržby inkubátora CO2 vám zaručí spoľahlivú ochranu a kontrolu prostredia pestovania vašich kultúr, maximalizáciu jeho neporušenosti a opakovateľnosti a tým aj optimalizáciu kultivačných procesov.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš inkubátor CO2 pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.