Úplná dôvera

Plány výkonnosti Mastercycler®

Preventívna údržba

Plány výkonnosti Mastercycler ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš Mastercycler pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Overenie teploty

Overenie teploty vo zvolených jamkách a nastavenie teploty bloku cyklovača je dôrazne odporúča pre dosiahnutie stability a presnosti prístr oja. Overenie teploty je veľmi presná a precízna metóda a spĺňa všetky požiadavky na dokumentáciu a detekciu v laboratóriu podľa všetkých národných a medzinárodných štandardov ako napr.