Úplná dôvera

Plány výkonnosti Mastercycler®

Preventívna údržba

Plány výkonnosti Mastercycler ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš Mastercycler pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.

Overenie teploty

Overenie teploty vo zvolených jamkách a nastavenie teploty bloku cyklovača je dôrazne odporúča pre dosiahnutie stability a presnosti prístr oja. Overenie teploty je veľmi presná a precízna metóda a spĺňa všetky požiadavky na dokumentáciu a detekciu v laboratóriu podľa všetkých národných a medzinárodných štandardov ako napr. NIST (USA), DKD/PTB (Nemecko), UKAS/NPL (UK), COFRAC/LNE (Francúzsko), NMIA (Austrália ), MSL (Nový Zéland). Štandardy platné pre všetky ostatné krajiny ostávajú v platnosti. Úplný zoznam nájdete na www.bipm.org/en/cipm-mra/.

Kalibrácia farieb

V závislosti od toho ako často váš Mastercycler ep realplex používate, alebo v závislosti podmienok prostredia by mala byť kalibrácia farieb na vašom prístroji Mastercycler ep realplex vykonaná raz ročne.

Overenie platnosti PCR

Vzhľadom na vysokú úroveň zložitosti testovacích techník PCR v skutočnom čase a overovania platnosti PCR sa odporúča ba priam vyžaduje overenie platnosti celkového výkonu systému Mastercycler ep realplex v SLP laboratóriách.