Chráňte svoje cenné vzorky!

Plány výkonnosti ULT mrazničky

Preventívna údržba

Plány výkonnosti Ultra-Low Temperature Freezer umožňuje voľbu protokolov o preventívnej údržbe navrhnutých kontrolovať, overovať a podporovať trvalý a stabilný výkon mrazničky a optimalizáciu jej schopností priebežne zaisťovať naprogramované skladovacie teploty.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu.

Naša ponuka preventívnej údržby vám zaručí spoľahlivú ochranu skladovaných vzoriek nepretržitým účinným mrazením a rýchlym obnovením skladovacej teploty na vopred nastavenú hodnotu po každom otvorení dverí.

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že vaša mraznička ultra-Low temperature freezer pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu.