Urobte si prestávku kým sa vaše vzorky bezpečne pripravia!

Plány výkonnosti odstredivky

Preventívna údržba

Plány výkonnosti odstredivky ponúka široký výber služieb v rámci preventívnej údržby za účelom zaistenia stáleho výkonu prístroja a bezpečnosti prevádzky.

  • Služba “Essential Check” zahŕňa kontrolu všetkých základných funkcií produktu.
  • Služba “Advanced Maintenance” zahŕňa všetky činnosti preventívnej údržby s cieľom zaistiť zhodu prístroja so špecifikáciami výrobcu. 

Certifikačné služby

Certifikačné služby inštalačnej kvalifikácie (IQ) a operačnej kvalifikácie (OQ) zaisťujú, že požiadavky kvality riadenia sú splnené a poskytujú vám odbornú záruku, že váš systém odstredivky pracuje správne a v súlade so špecifikáciami výrobcu. 

Rotor Assurance Plans

 

Rotors and buckets are subject to normal wear and tear during regular operation and may be damaged as a result. Surface scratches, among others, can affect the chemical resistance and accelerate the corrosion process. The stress of high number of cycles increases the likelihood of microscopic cracks. These micro-cracks can be detected early on during a qualified inspection, which will allow the rotor to be exchanged before serious damage has occurred. Our certified, qualified service technicians use sophisticated borescope devices to detect invisible, yet critical, cracks and scratches. If none or very few surface changes are identified, the rotor can be used according to instructions - or for an additional year if the inspection was performed at the end of the recommended service life.

Ako pravidelne udržiavať centrifúgu.